Vastgoed Veiling

Voorwaarden

Voor onze veilingen en dienstverlening zijn onderstaande voorwaarden van toepassing.

Bieden op vastgoed

De Bijzondere Veilingvoorwaarden worden per veiling vastgesteld en bevatten de bijzondere voorwaarden en bepalingen waaronder de veiling van het betreffende object plaatsvindt. Deze vindt u bij de veilinginformatie over het betreffende object.

Copyright

Vastgoedveiling B.V. (VV), (tevens h.o.d.n. BOG Auctions (BOG)) statutair gevestigd te Amsterdam (KvK nummer 57406243), Veilingnotaris B.V. (VN), statutair gevestigd te Amsterdam (KvK 72653337), TBAuctions Netherlands B.V. (TBA), statutair gevestigd te Amsterdam (KvK nummer 34373620), Troostwijk Auctions B.V. (TW), statutair gevestigd te Amsterdam (KvK nummer 33260728), behouden zich mede namens iedere aan hen verbonden (rechts)persoon alle (intellectuele eigendoms)rechten voor (waaronder, maar niet beperkt tot: de auteursrechten, databankrechten en merkenrechten) met betrekking tot de informatie die op of via deze website wordt aangeboden (waaronder, maar niet beperkt tot: de grafische vormgeving en inrichting van de website en waaronder ook: alle informatie, teksten, afbeeldingen, foto’s, logo’s op de website).

Het is in het niet toegestaan om hyperlinks aan te brengen naar (enige pagina op) deze website, informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen (waaronder “framing” mede wordt begrepen) zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van VV, VN, TBA en/of TW.

Het is uitsluitend toegestaan om de informatie op deze website af te drukken en/of te downloaden voor eigen persoonlijk gebruik en in dat geval uitsluitend indien en voorzover dit eigen persoonlijk gebruik zich verdraagt met de naam en reputatie van VV, VN, TBA en/of TW, haar dienstverlening en de inhoud van haar website en behoudens andersluidende berichtgeving van VV, VN, TBA en/of TW dat aan dit persoonlijk gebruik in de weg kan staan.

Dienstverlening