Vastgoed Veiling

Privacy en cookieverklaring

Deze Privacy- en cookieverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 8 juli 2022.

 1. Inleiding

Dit is de Privacy en cookieverklaring van Vastgoed Veiling. Vastgoed Veiling is een merk van TBAuctions Netherlands B.V. en maakt onderdeel uit van TBAuctions Group (hierna ‘TBAuctions’). Andere merken van TBAuctions zijn:

Als je klant bij ons bent, onze website bezoekt of contact met onze klantenservice heeft deel je persoonsgegevens met ons. Hierbij kun je denken aan je naam, telefoonnummer of e-mailadres. Het gaat hierbij om gegevens die wij in verband met je kunnen brengen. Wij zetten ons dan ook zo goed mogelijk in om je persoonsgegevens op een zorgvuldige manier te verwerken. In deze Privacy Verklaring lees je hoe TBAuctions en haar dochterondernemingen omgaat met jouw persoonsgegevens.

Wij raden je aan dit document goed door te lezen. Heb je vragen? Neem dan gerust contact op met onze Data Protection Officer per e-mail via dpo@tbauctions.com.

Wij verzoeken je om dit e-mailadres niet te gebruiken voor klantenservice gerelateerde vragen. Hiervoor verzoeken wij je contact op te nemen met onze klantenservice.

Deze Privacy Verklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die TBAuctions verwerkt van iedereen die gebruik maakt van onze diensten, website of andere applicaties en mobiele platforms (‘Platform’), zoals onze bezoekers, bieders en klanten op alle aan TBAuctions gerelateerde domeinen, inclusief alle onderliggende entiteiten en dochterondernemingen. Deze persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, meer in het bijzonder de EU-richtlijn 2016/679, ook bekend onder de naam Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’), alsook enige andere toekomstige wetgeving en aanvullende nationale wetgeving.

Je leest in deze Privacy Verklaring ook hoe je ons kunt verzoeken jouw gegevens aan te passen, te beperken of te verwijderen. TBAuctions doet haar uiterste best om je persoonsgegevens correct en up-to-date te houden. Hierbij hebben wij jouw hulp nodig. Zijn je persoonsgegevens gewijzigd? Maak deze wijzigingen aan ons kenbaar door contact op te nemen met onze klantenservice.

TBAuctions is gerechtigd de inhoud van deze Privacy Verklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende. De meest recente versie van deze Privacy Verklaring kun je raadplegen op onze websites.

 1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

TBAuctions Netherlands B.V. is een besloten vennootschap onder Nederlands recht, gevestigd op Overschiestraat 59, 1062XD Amsterdam, Nederland, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63157764.

Voor de doeleinden die worden beschreven in deze Privacy- en cookieverklaring (‘Verklaring’) worden bovenstaande ondernemingen als ‘gezamenlijke gegevensbeheerders' beschouwd, die samen de middelen en doelen bepalen voor de verzameling, opslag, openbaarmaking, gebruik en andere soorten verwerking van persoonsgegevens.

Elke aanduiding 'wij,' 'ons' of 'onze' in deze Verklaring verwijst naar TBAuctions.

Data Protection Officer:

Overschiestraat 59
1062 XD Amsterdam
Nederland

E-mail: dpo@tbauctions.com

 1. Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die wij in verband kunnen brengen met jou. Denk hierbij aan je naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer of e-mailadres. Maar ook gegevens zoals je IP-adres en IBAN-nummer zijn persoonsgegevens. En andere gegevens die uniek zijn voor jou, zoals je TBAuctions biedgegevens of aankoopgeschiedenis.

 1. Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?

Als onderdeel van het aanmaken van een account verzamelt TBAuctions persoonsgegevens die nodig zijn om je diensten te verlenen en om de overeenkomst met je uit te voeren:

Voor het aanmaken van een particulier account verzamelen en verwerken wij tenminste de volgende (persoons)gegevens van je:

 • Geslacht Dhr./Mevr.
 • Voornaam en achternaam
 • Adres, postcode en woonplaats
 • Land
 • E-mailadres
 • (Mobiel) telefoon/faxnummer (t.b.v. sms verificatie)

Voor het aanmaken van een zakelijk account verzamelen en verwerken wij de volgende (persoons)gegevens van je:

 • Geslacht Dhr./Mevr.
 • Voornaam en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Adres, postcode, woonplaats
 • Land
 • E-mailadres
 • (Mobiel) telefoon/faxnummer (t.b.v. sms verificatie)
 • Branche/ industrie
 • BTW nummer
 • KvK nummer (indien van toepassing)

Voor het aanmaken van een zakelijk account als opdrachtgever (verkoper) verzamelen en verwerken wij de volgende (persoons)gegevens van je:

 • Geslacht Dhr./Mevr.
 • Voornaam en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Adres, postcode, woonplaats
 • Land
 • E-mailadres
 • (Mobiel) telefoonnummer
 • BTW nummer
 • KvK nummer
 • IBAN nummer

Voor biedingen en voor het beheer van de website en de inhoud:

 • Technische en geanonimiseerde gegevens
 • Uw feedback over het gebruik van ons Platform en alle andere informatie die u ons stuurt via de functionaliteiten van het Platform, die ons in staat stelt de functionaliteiten van onze website en Platform te verbeteren
 • Anonieme gegevens die niet kunnen worden herleid naar een persoon, voor rapportagedoeleinden

Voor geslaagde biedingen en aankopen:

 • Aangekochte kavelinformatie
 • Uw bankgegevens (‘IBAN nummer’)
 • Betalingsmethodes en wanneer de betaling is gedaan
 • Voor sommige kavels uw geboortedatum, indien wettelijk vereist

In uitzonderlijke gevallen kunnen wij inzage in je legitimatie vragen om je identiteit vast te stellen. Op de website van de Rijksoverheid lees je meer over het maken van een veilige kopie van je identiteitsbewijs.

 1. Wat is het doel van de verwerking van persoonsgegevens?

TBAuctions kan uw persoonsgegevens binnen bepaalde grenzen verzamelen, verwerken en bewaren om ervoor te zorgen dat TBAuctions optimaal kan blijven functioneren. Deze verwerkingen zijn gebaseerd op verschillende wettelijke gronden, afhankelijk van de concrete omstandigheden. Wij gaan zorgvuldig om met je persoonsgegevens en nemen zowel technische als organisatorische maatregelen om deze te beschermen.

TBAuctions verwerkt en gebruikt jouw (persoons)gegevens voor de volgende doeleinden:

Afsluiten en uitvoeren van een overeenkomst

TBAuctions heeft bepaalde persoonsgegevens van je nodig om een overeenkomst met je af te sluiten en deze ook goed uit te voeren en af te wikkelen (bezorging). Zonder deze gegevens zijn wij niet in staat een relatie met je op te bouwen of uitvoering te geven aan een overeenkomst.

De gegevens die hiervoor verzameld, verwerkt en opgeslagen worden zijn noodzakelijk om de relatie tussen jou en TBAuctions op een correcte manier te laten ontstaan en te verlopen.

De noodzakelijke gegevens hiertoe worden verzameld tijdens de registratieprocedure van jouw account en verder tijdens de relatie tussen jou en TBAuctions. TBAuctions verwerkt hiervoor de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • E-mailadres
 • (Mobiel) telefoonnummer

Wettelijke verplichtingen

TBAuctions heeft in bepaalde gevallen jouw persoonsgegevens nodig om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Zo kunnen wij jouw persoonsgegevens gebruiken ter bestrijding van witwassen en terrorisme, om bevoegde overheden bij te staan bij hun onderzoek of om te kunnen voldoen aan fiscale wetgeving.

Antiwitwaswetgeving en bestrijding terrorismeTBAuctions moet zich als veilinghuis houden aan internationale wetten en regelingen, zoals die over het tegengaan van witwassen van geld. TBAuctions is verplicht om witwaspraktijken te voorkomen, te herkennen, tegen te gaan en te melden. TBAuctions verwerkt hiervoor de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • E-mailadres en telefoonnummer
 • BTW- en/of KVK-nummer (bij zakelijk account)

Fiscale wetgevingTBAuctions is verplicht om gegevens van haar klanten te verwerken, zodat fiscale verplichtingen van TBAuctions en de klant kunnen worden nagekomen. TBAuctions is verplicht om fiscale instanties te voorzien van informatie en daarbij gegevens van je te delen met deze instanties. Denk hierbij, maar niet uitsluitend, aan de belastingdienst. TBAuctions verwerkt hiervoor de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • E-mailadres en telefoonnummer
 • Factuurgegevens
 • BTW- en/of KVK-nummer (bij zakelijk account)

Gerechtelijke overhedenTBAuctions is verplicht om gerechtelijke overheden bij te staan en te informeren. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld de politie, het openbaar ministerie, rechtbanken of toezichthoudende autoriteiten, waaronder maar niet uitsluitend de AFM, ACM en AP.

Het kan hierbij gaan om alle gegevens die TBAuctions van je heeft verzameld, verwerkt en opgeslagen in het kader van de relatie tussen jou en TBAuctions.

PrivacywetgevingTBAuctions moet jouw persoonsgegevens ook verwerken, juist om je privacy te kunnen beschermen. TBAuctions moet namelijk op de juiste wijze kunnen reageren wanneer je gebruik wilt maken van jouw rechten of wanneer de Autoriteit Persoonsgegevens ons een vraag stelt.

Het kan hierbij gaan om alle gegevens die TBAuctions van je heeft verzameld, verwerkt en opgeslagen in het kader van de relatie tussen jou en TBAuctions.

Commerciële doeleinden

Het gebruik van jouw persoonsgegevens voor commerciële doeleinden, zoals direct marketing, maakt onderdeel uit van deze Privacy- en cookieverklaring.

TBAuctions wil je graag als (potentiële) klant kunnen benaderen en wil je informeren over mogelijk interessante veilingen. Dit kan inhouden dat je ook informatie kunt ontvangen van de andere merken binnen TBAuctions. Je ontvangt alleen nieuwsbrieven met daarin informatie over onze veilingen. De persoonsgegevens die TBAuctions verzameld, verwerkt en opslaat voor dit doeleinde zijn:

 • Naam
 • E-mailadres
 • IP-adres

Indien je de nieuwsbrief niet wilt ontvangen, dan kun je je hiervoor uitschrijven (opt-out). Voor het intrekken van je toestemming kun je gebruik maken van de ‘unsubscribe’ hyperlink, die je onderaan in onze nieuwsbrieven vindt. Indien gewenst kun je jouw verzoek ook richten aan onze Data Protection Officer per e-mail via dpo@tbauctions.com.

Werking van de websites en de appsTBAuctions verzamelt, na je acceptatie c.q. toestemming, door middel van cookies informatie over jouw website- en app- gebruik. Dit met als doeleinde om je een zo goed mogelijke ervaring te kunnen bieden die aansluit op jouw voorkeuren.

 • Als je onze cookies accepteert of als je een account hebt gemaakt, om je specifieke aanbiedingen te doen op basis van jouw surf- en aankoopgedrag wanneer je ons daarvoor toestemming hebt gegeven.

Vanwege een gerechtvaardigd belang van TBAuctions

TBAuctions kan je persoonsgegevens, binnen bepaalde grenzen, verzamelen, verwerken en bewaren om ervoor te zorgen dat TBAuctions optimaal kan blijven functioneren.Indien het optimaal functioneren van TBAuctions valt binnen het hiervoor benoemde doeleinde van afsluiten en uitvoeren van een overeenkomst met de klant, zal voor TBAuctions dat doeleinde relevant zijn voor het verzamelen, verwerken en bewaren van jouw persoonsgegevens.

In andere gevallen kan TBAuctions zich beroepen op haar ‘gerechtvaardigde belang’. Hierbij wordt er steeds een afweging gemaakt tussen de belangen van TBAuctions en de eventuele gevolgen voor jouw privacy. TBAuctions kiest steeds een aanpak die jouw persoonsgegevens zo goed als mogelijk beschermt.

Dit is het geval voor de volgende doeleinden:

 • Om (potentiële) klanten proactief te informeren over de dienstverlening van TBAuctions
 • Om deelname aan webinars of (online) evenementen mogelijk te maken
 • Om het relatiebeheer mogelijk te maken
 • Om (potentiële) klant communicatie en klachten af te handelen
 • Om KYC (Know-Your-Customer) -processen uit te voeren bij het aanbieden van onze diensten aan nieuwe klanten
 • Om de opleiding en coaching van werknemers te verzorgen
 • Om interne verbeteringen aan onze dienstverlening door te voeren, die de klant ten goede komt
 • Om u online veilingdiensten aan te bieden, waaronder:
  • Het faciliteren van online veilingen op onze websites en apps
  • Het registreren en sluiten van veilingbiedingen
  • Het informeren van deelnemers over een veiling en de voortgang daarvan
  • Het verstrekken van informatie aan een verkoper en/of klant als onderdeel van een veiling en/of een derde partij die betrokken is bij het uitvoeren van veilingen
  • Het opmaken en uitgeven van facturen
 • Om je (persoonlijke) registratiegegevens op te slaan in een database om je (toekomstige) deelname aan een veiling(en) te faciliteren
 • Om audits en veiligheidscontroles uit te voeren in relatie met de website
 • Om je te informeren over functionele wijzigingen aan de websites en/of apps en je belangrijke informatie te verstrekken over deelname aan een veiling of het gebruik van veilingdiensten
 • Om je feedback te vragen op een nieuwe webpagina om de website te optimaliseren
 • In het geval je onze cookies accepteert: om jouw ervaring op een anonieme manier te meten om de websites en apps te optimaliseren
 • In het geval van technische problemen, om deze op te lossen om zo je bod op een kavel te kunnen traceren en om te voorkomen dat jouw bod verloren gaat als gevolg van een technisch probleem
 • Om je de mogelijkheid te bieden goederen op te halen of om de bezorgdienst in staat te stellen het goed dat je hebt gekocht aan je te verzenden
 • Om onze administratie te doen en onze belastingverplichtingen na te komen

In alle andere gevallen zal TBAuctions jouw uitdrukkelijke toestemming vragen. Je hebt het recht jouw reeds gegeven toestemming te allen tijde in te trekken. Je kunt je op dit recht beroepen door contact op te nemen met onze Data Protection Officer via dpo@tbauctions.com.

 1. Van wie verwerken wij persoonsgegevens en hoe krijgen wij deze gegevens?

Wij verwerken de persoonsgegevens van iedereen die direct of indirect contact heeft (gehad) met TBAuctions, zoals bieders en klanten.

Wij verkrijgen de gegevens rechtstreeks van jou, wanneer je onze websites of andere applicaties en mobiele platforms bezoekt, een account aanmaakt en bepaalde gegevens invult en wanneer je contact zoekt met onze klantenservice.

 1. Persoonsgegevens die we automatisch verzamelen.

Ongeacht je deelneemt aan een van onze veilingen, verzamelen wij automatisch bepaalde informatie wanneer je onze websites of andere applicaties en mobiele platforms bezoekt. Denk hierbij aan je IP-adres of de datum en tijd dat je ingelogd bent geweest op onze websites en/of apps.

 1. Verwerken van bijzondere persoonsgegevens

TBAuctions zal geen bijzondere categorieën persoonsgegevens van je verzamelen en/of verwerken, zoals ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of waaruit lidmaatschap van een vakbond blijkt, genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op unieke identificatie van een persoon, gegevens over gezondheid of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag, zoals gedefinieerd in de AVG artikel 9.

Gevoelige (persoons)gegevens, zoals kredietwaardigheid, zijn alleen vereist in geval van bijzondere kavels op veilingen, zoals vliegtuigen of andere dure goederen, om te garanderen dat bieders dergelijke kavels daadwerkelijk kunnen kopen, en problemen met de betaling en levering kunnen worden voorkomen. In sommige gevallen werken we ook samen met notarissen, advocaten en curatoren om te kunnen voldoen aan de wettelijke vereisten voor de eigendomsoverdracht.

 1. Beveiliging van uw gegevens?

TBAuctions neemt de beveiliging van je persoonsgegevens serieus en zodoende hebben wij zowel technische alsook organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen.

 1. Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. Hierna worden de gegevens verwijderd, zodra ze niet langer nodig zijn, waarbij er rekening wordt gehouden met de wettelijke bewaarplicht voor gegevens. Hiervoor geldt de wettelijke grondslag als uitgangspunt en wordt de bewaartermijn afgestemd op de periode waarin TBAuctions de gegevens nodig heeft om de doelstelling van de verwerking te bereiken.

 1. Met wie worden uw gegevens gedeeld?

TBAuctions werkt samen met andere partijen om je diensten te verlenen en zal alleen informatie doorgeven aan derden die binnen de volgende scope vallen:

 • Gelieerde bedrijven: gelieerde bedrijven die behoren tot TBAuctions en haar dochterondernemingen, indien deze bedrijven vergelijkbare gegevensbescherming bieden en de overdracht van gegevens is toegestaan.
 • Dienstverleners: wij geven andere bedrijven en personen de opdracht om namens ons te werken. Voorbeelden van dienstverleners zijn bedrijven die bezorgdiensten of betalingsverwerking aanbieden (creditcard, automatische incasso en aankoop op rekening) of professionele biedagenten die namens klanten handelen. Als TBAuctions gebruikmaakt van de diensten van derden, sluit het overeenkomsten met deze partijen, waaruit voor hen geen onafhankelijke verplichting ontstaat met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Deze dienstverleners hebben toegang tot de persoonlijke informatie (waaronder NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer) die nodig is om hun werk uit te voeren (bijv. het laten bezorgen van kavels). Het is hen echter niet toegestaan deze gegevens voor andere doeleinden te gebruiken.
 • Sellers: Jouw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met onze Sellers. Doe je een aankoop waarbij de kavel naar je verzonden wordt, dan zullen wij je naam, adres en contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres) met de Seller delen, zodat de verzending kan worden uitgevoerd. Doe je een aankoop waarbij de Seller de afhaaldag organiseert, dan zullen wij je naam, adres en telefoonnummer met de Seller delen, zodat er contact met je kan worden onderhouden over het gewenste afhaalmoment. Ook kan de Seller contact met je opnemen in het geval je nog een openstaande factuur hebt. Tot slot zullen wij je gegevens met de Seller delen indien je een klacht hebt over je aankoop en TBAuctions is in het kader van haar bemiddelende rol er niet in geslaagd tot een oplossing te komen. De Seller zal dan rechtstreeks contact met je opnemen. Let op: Indien jouw contactgegevens wijzigen tijdens een veiling, tijdens een klacht of kort na afhandeling van een klacht, dan kunnen wij je ‘oude’ contactgegevens aan de Seller verstrekken als er reden is om aan te nemen dat dit voor de Seller noodzakelijk is om de rechten uit hoofde van de koopovereenkomst te verkrijgen.
 • In alle andere gevallen word je op de hoogte gesteld als uw persoonlijke gegevens naar derden moeten worden verzonden en krijg je de mogelijkheid om afzonderlijk hiermee in te stemmen.

Voor elke openbaarmaking zullen wij er zorg voor dragen dat de noodzakelijke contractuele waarborgen, voor de bescherming van je persoonlijke gegevens, zijn ingesteld.

In alle gevallen waarin persoonsgegevens binnen bovengenoemde context worden doorgegeven aan derden in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zullen wij de gegevens alleen doorgeven in overeenstemming met deze Privacy- en Cookieverklaring en de toepasselijke regelgeving op het gebied van privacybescherming.

In principe zullen alle gegevens, waar mogelijk, binnen de EU worden verwerkt en zullen deze niet worden uitgewisseld met partijen buiten de EU. Gegevens mogen alleen door TBAuctions worden uitgewisseld met een niet-EU-land als de ontvanger hetzelfde niveau van gegevensbescherming kan waarborgen, hetzij op basis van de geldende wetgeving in dat land, hetzij via afzonderlijke overeenkomsten zoals voorgeschreven door de EU in het EU-format voor een bindende overeenkomst.

 1. Welke rechten kun je uitoefenen met betrekking tot jouw gegevens?

Binnen het kader van de AVG beschik je als burger over een aantal rechten ten opzichte van TBAuctions. Het gaat tenslotte om jouw persoonsgegevens. Je kunt je beroepen op deze rechten door middel van het sturen van een e-mail naar dpo@tbauctions.com. Verzoeken waarin je je beroept op jouw, vanuit de AVG, geworven rechten behandelen wij uiterlijk binnen 30 dagen. Indien wij jouw verzoek niet binnen 30 dagen in behandeling kunnen nemen, dan zullen wij je binnen 30 dagen van een reactie voorzien met daarin onze onderbouwing voor het niet binnen 30 dagen in behandeling kunnen nemen van je verzoek. In dat geval hebben wij 90 dagen de tijd om je verzoek af te handelen.

Recht op informatie

Je hebt het recht om te weten hoe wij op een behoorlijke en transparante manier met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten je in dat verband kunt uitoefenen. In deze Privacy- en Cookie Verklaring hebben wij je daarom uitgebreid uitgelegd welke persoonsgegevens wij van je verzamelen en hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

Recht op inzage

Je hebt te allen tijde het recht op inzage van jouw persoonsgegevens die wij over je beschikbaar hebben. Je kunt een verzoek op inzage indienen via onze Data Protection Officer door een e-mail te sturen naar dpo@tbauctions.com. Vermeld hierbij je naam, e-mailadres en account ID. Aanvullend hierop kunnen wij je vragen stellen ter verificatie van jouw identiteit. Verzoeken op inzage in uw gegevens worden uiterlijk binnen 30 dagen verwerkt.

Recht op correctie

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van je hebben te corrigeren wanneer deze onjuist of verouderd zijn en/of deze aan te vullen wanneer ze onvolledig zijn. Je kunt dit zelf 24/7 doen in jouw account.

Recht om bezwaar te maken

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken. Dit recht geldt voor de persoonsgegevens die wij gebruiken voor direct marketing, zoals nieuwsbrieven. Je kunt ons vragen om jouw persoonsgegevens niet meer te gebruiken voor gepersonaliseerde e-mails met betrekking tot onze veilingen. Je kunt dit zelf instellen in jouw account. Bovendien geldt dit recht ook voor andere persoonsgegevens die wij over je verwerken op basis van ons gerechtvaardigde belang.

Recht op dataportabiliteit

Je hebt het recht om persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt, in het kader van de overeenkomst die je met ons hebt gesloten te ontvangen, zodat je deze persoonsgegevens kan bewaren in een database van jezelf of een derde partij. Je kunt hiervoor een verzoek indienen bij onze Data Protection Officer door een e-mail te sturen naar dpo@tbauctions.com. Vermeld hierbij je naam, e-mailadres en account ID. Aanvullend hierop kunnen wij je vragen stellen ter verificatie van jouw identiteit. Je ontvangt een bestand in een machine-leesbaar formaat (CSV of XML) met daarin jouw naam-, adres- en woonplaatsgegevens en, jouw biedgegevens en jouw aankoopgeschiedenis.

Recht op beperking

Je hebt het recht om een verzoek in te dienen tot beperking van je gegevens. Dit betekent dat wij jouw persoonsgegevens mogen bewaren, maar niet mogen gebruiken. Dit recht ontstaat in een aantal gevallen. Wanneer je van mening bent dat hier sprake van is, dan kun je ons dit, per e-mail kenbaar maken via dpo@tbauctions.com.

Recht om vergeten te worden/account verwijderen

Je hebt in sommige gevallen het recht om vergeten te worden. Je kunt een verzoek doen om jouw account te laten verwijderen via onze klantenservice of via onze Data Protection Officer. Wij zullen in dat geval beoordelen of wij jouw gegevens kunnen verwijderen of dat wij bepaalde gegevens moeten bewaren op grond van een wettelijke verplichting.

Je kunt ons verzoeken om (een deel van) jouw persoonlijke gegevens te verwijderen. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

Recht om een klacht in te dienen

Wanneer je het niet eens bent met hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan, heb je het recht om een klacht in te dienen. Heb je een klacht dan lossen wij dit graag eerst met jou op. Je kunt daarvoor, per e-mail, contact opnemen met Data Protection Officer via dpo@tbauctions.com. Vermeld hierbij je naam, e-mailadres en account ID.

Je kunt ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens op het onderstaande adres voor algemene informatie over de bescherming van persoonsgegevens, of om een klacht in te dienen over de verwerking van jouw persoonsgegevens door TBAuctions:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag

 1. Wat zijn cookies?

TBAuctions plaatst cookies in je browser wanneer je een van onze websites bezoekt.

Cookies zijn kleine (tijdelijke) tekstbestanden die geplaatst worden om een optimale werking van onze websites te bewerkstelligen.

Dankzij cookies hoef je niet steeds dezelfde informatie in te voeren of te downloaden wanneer je bij ons terugkomt. Wel zo handig! Daarnaast helpen cookies ons inzien hoe je onze website gebruikt zodat wij deze beter en klantvriendelijker kunnen maken. Zo helpen cookies ons om bepaalde statistieken te verzamelen voor statistische doeleinden en om het aantal paginabezoeken en de populariteit van individuele pagina’s en onderwerpen te analyseren. Daarnaast gebruiken wij ook cookies voor marketingdoeleinden.

De cookies die we gebruiken hebben verschillende vervaltermijnen. Een ‘sessiecookie’ verloopt zodra je je browser afsluit, terwijl een ‘permanente cookie’ voor een langere periode op je apparaat blijft staan.

Een volledig overzicht van de cookies die wij momenteel gebruiken op onze websites en apps vind je bij je eerste bezoek aan onze websites en apps in onze cookiebot onderaan de pagina. Hierin kunt je toestemming geven voor het plaatsen van onze cookies. Als je niet wilt dat onze websites en apps cookies op je computer opslaan kunt je onze ‘voorkeuren-, statistieken- en marketing-cookies’ natuurlijk ook weigeren. Daarnaast kun je in onze Cookiebot ook zien welke cookies wij gebruiken.

Noodzakelijke cookies

Noodzakelijke cookies, ook wel functionele cookies genoemd, zijn cookies die nodig zijn om onze websites en apps goed te laten functioneren. Deze cookies zijn nodig voor de prestaties van ons online veilingplatform. Dit omvat cookies zodat je kunt inloggen op onze websites en apps, maar ook om je biedingen te kunnen verwerken of je favoriete kavels te onthouden. Deze cookies bevatten ook analytische cookies die weinig tot geen invloed hebben op je privacy. Noodzakelijke cookies zijn vereist en er is geen toestemming vereist van de gebruiker. Noodzakelijke cookies worden altijd geplaatst.

Voorkeuren cookies

Voorkeurscookies zorgen ervoor dat onze websites en apps informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van je voorkeur of de regio waar je woont. Voorkeuren cookies worden ook gebruikt om je instellingen te onthouden wanneer je in de toekomst onze websites en apps opnieuw bezoekt. Dit resulteert in snellere en gemakkelijkere toegang, omdat je bijvoorbeeld niet opnieuw hoeft in te loggen.

Voorkeuren cookies helpen je ook om kavels te selecteren en deze bij je favorieten op te slaan, zodat je later terug kunt komen om ze te bekijken en je in een later stadium kunt beslissen om er in de veiling op te bieden. Voorkeuren cookies maken het ook mogelijk om je te informeren wanneer een andere gebruiker een hoger bod dan jij heeft geplaatst.

Statistieken cookies (analytics)

Statistieken cookies helpen ons om inzicht te krijgen in het gebruik van ons veilingplatform en hoe we deze kunnen blijven verbeteren, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Marketing cookies (tracking)

Wij maken gebruik van Marketingcookies om bezoekers te volgen wanneer ze onze websites en apps gebruiken. Het doel van Marketingcookies is om advertenties weer te geven die relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders. Deze cookies worden ook wel ‘tracking-cookies’ genoemd. Met tracking-cookies worden doorgaans persoonsgegevens verwerkt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het IP-adres.

Cookies accepteren

Voor een zo optimaal mogelijk gebruik van onze websites en apps is het nodig dat je onze cookies accepteert. Wanneer je onze websites en apps voor het eerst bezoekt krijg je onze cookiebot te zien. Hiermee kun je eenvoudig onze cookies accepteren. Je kunt zelf aangeven voor welke categorie cookies je wel of geen toestemming geeft.

Kies je er bijvoorbeeld voor om voor al onze cookies toestemming te geven dan laten wij je alleen advertenties zien voor producten die je écht wilt hebben. Onze websites en apps werken zoals verwacht. We onthouden je login-gegeven en we gebruiken cookies van derden om je interesses te onthouden. Zo laten wij en derde partijen je advertenties zien die zijn gebaseerd op jouw voorkeuren.

 1. Cookies verwijderen of uitschakelen

Je kunt de instellingen van je webbrowser zo wijzigen dat de webbrowser alle cookies blokkeert of alleen die van externe providers. In je webbrowserinstellingen kun je ook cookies verwijderen die al zijn opgeslagen. Houd er wel rekening mee deze instellingen afzonderlijk moeten worden gewijzigd in elke webbrowser en computer die je gebruikt. Indien je onze cookies blokkeert dan kan TBAuctions B.V. een optimale werking van haar websites en apps niet garanderen.

Het wijzigen van de instellingen verschillen per webbrowser. We hebben de instructies van de meest populaire webbrowsers voor je op een rijtje gezet:

 1. Google Chrome
 2. Mozilla Firefox
 3. Microsoft Edge
 4. Apple Safari
 5. Opera browser

Ook kun je cookies van bepaalde providers blokkeren op de volgende website:

 1. Hyperlink

De websites en/of apps van TBAuctions kan hyperlinks bevatten naar andere websites en naar websites van zakenpartners die geen deel uitmaken van TBAuctions. TBAuctions aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de gegevensbeschermingspraktijken en de inhoud van deze websites en/of apps.

 1. Slotbepalingen

TBAuctions behoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Controleer dit elke keer dat je de website bezoekt om op de hoogte te blijven.

Als je nog vragen hebt over deze Privacyverklaring, een van onze websites of je registratiegegevens, of als je deze gegevens wilt wijzigen, neem dan contact op met:

Data Protection Officer

Overschiestraat 59
1062 XD Amsterdam
Nederland

E-mail: dpo@tbauctions.com