Vastgoed Veiling

Wat betekent ‘gunning door opdrachtgever’?

Veel van onze opdrachtgevers hebben ‘het recht van gunning’. Dat houdt in dat de opdrachtgever na de veiling bepaalt of de kavel wel of niet aan de hoogste bieder wordt toegewezen.

Een opdrachtgever is hier helemaal vrij in en kiest er dus zelf voor om het object wel of niet te gunnen voor de geboden prijs.

Bij de objectgegevens zie je of na de veilingsluiting een gunning plaatsvindt.