Vastgoed Veiling

Wat bedoelen jullie met 'afslag' en 'afmijnen'?

Na de opbodfase volgt de afslagfase. In die fase noemen we een afslagbedrag, dat bovenop het hoogste bedrag in de opbodfase komt. Daarna neemt het afslagbedrag met stappen af, tot aan het hoogste bod in de opbodfase.

Als iemand tijdens de afslagfase op 'Mijn' drukt, is die persoon de koper (onder voorbehoud van gunning).

De afmijner betaalt het opbodbedrag, het afslagbedrag en de bijkomende kosten die bij de veiling vermeld zijn. Ook moet hij eventuele inzetpremie betalen.

Heeft niemand tijdens de afslag gemijnd? Dan is de hoogste bieder in de opbodfase de koper (onder voorbehoud van gunning).