Vastgoed Veiling

Kan ik een ontbindende voorwaarde of opschortende voorwaarde maken?

Dit hangt af van het type veiling. De regels verschillen namelijk voor executieveilingen, faillissementsveilingen en openbare veilingen. Dat leggen we hier aan je uit.

Executieveiling

Bij een executieveiling koopt een koper altijd onvoorwaardelijk. De voorbehouden die bij een onderhandse koop gebruikelijk zijn, zoals voldoende financiering of een huisvestingsvergunning krijgen, zijn bij deze veiling niet mogelijk.

Zorg dus dat je vóór de veiling al zeker weet dat je de benodigde hypotheek en eventuele vergunningen kunt krijgen.

Faillissementsveiling

Bij een faillissementsveiling koopt een koper vaak onvoorwaardelijk. In dit geval dus zonder de voorbehouden die normaal gelden bij een onderhandse koop, bijvoorbeeld om voldoende financiering of een huisvestingsvergunning te krijgen.

We raden je wel aan om dit even te checken, want de situatie verschilt per faillissementsveiling. Je ziet die informatie/voorwaarden terug in de bijzondere veilingvoorwaarden of in de concept-koopovereenkomst.

Openbare veiling

Bij een openbare veiling kan onroerend goed onvoorwaardelijk gekocht worden. Soms gebeurt dit met de voorbehouden die gebruikelijk zijn bij een onderhandse koop, zoals om voldoende financiering of een huisvestingsvergunning te krijgen.

Het verschilt per openbare veiling wat van toepassing is. Je ziet die informatie/voorwaarden terug in de bijzondere veilingvoorwaarden of in de concept-koopovereenkomst.