Vastgoed Veiling

Maria Austriastraat 42, Amsterdam

  Maria Austriastraat 42
  1087 CJ Amsterdam
  • Appartement
  • BAG 87 m² object
  De Hypotheekhouder heeft niet tot het inroepen van het huurbeding verzocht, omdat hij hierbij onvoldoende belang heeft blijkens artikel 3:264 lid 1 sub b van het Burgerlijk Wetboek.
  • 1. het voortdurend recht van erfpacht op het appartementsrecht, eigendom van de gemeente Amsterdam, dat recht geeft op het uitsluitend gebruik van de woning met serre gelegen op de eerste verdieping met bijbehorende bergruimte in de parkeerkelder en verder toebehoren, plaatselijk bekend 1087 CJ Amsterdam, Maria Austriastraat 42, kadastraal bekend gemeente Amsterdam sectie AU complexaanduiding 862-A, appartementsindex 23, uitmakende het zevenentachtig/twaalfduizend vierenveertigste (87/12.044) onverdeelde aandeel in de gemeenschap bestaande uit een appartementengebouw met ondergrond, erf en aanhorigheden, plaatselijk bekend als Maria Austriastraat te Amsterdam, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Amsterdam sectie AU nummer 176, groot zesenvijftig are en achtendertig centiare (56 a en 38 ca); 2. het voortdurend recht van erfpacht op het appartementsrecht, eigendom van de gemeente Amsterdam, dat recht geeft op het uitsluitend gebruik van de parkeerplaats in de parkeerkelder, plaatselijk bekend te Amsterdam, Maria Austriastraat, ongenummerd, kadastraal bekend gemeente Amsterdam sectie AU complexaanduiding 862 A, appartementsindex 83, uitmakende het tien/twaalfduizend vierenveertigste (10/12.044) onverdeelde aandeel in de hiervoor onder 1. nader omschreven gemeenschap.

  Over het object

  • Soort
   Appartement
  • Categorie
   Appartementen
  • Groep
   Woningen
  • Bouwjaar
   2007
  • Oppervlakte object
   BAG 87 m²
  • Gebruikssituatie
   Onbekend
  • Meer info

  Over de veiling

  • Soort
   Executieveiling
  • Biedmethode
   Opbod en afslag
  • Status
   Geannuleerd
  • Datum
  • Organisator
   Veilingnotaris.nl
  • Inzetpremie
   Ten laste verkoper
  • Dataroom

  Openbare verkoop ex. art. 3:268 BW juncto 3:254 BW.

  Op deze veiling zijn de AVVE 2017 en bijzondere veilingvoorwaarden van toepassing.

  Het is mogelijk om tot en met een onderhands bod uit te brengen.

  Kosten

  Houd, naast het veilingbedrag, rekening met de volgende kosten:

  • + Bijkomende kosten à 4.860,36 EUR
  • + Overdrachtsbelasting
  Kostenoverzicht downloaden
  • Soort
   Executieveiling
  • Status
   Geannuleerd
  Let op! Deze veiling is geannuleerd — Bieden op dit object is niet mogelijk

  Notaris

  De Randamie & Verstoep notarissen Dhr. Brian De Randamie Posthoornstraat 13-15 3011 WD Rotterdam

  R
  In behandeling van
  Dhr. B. (Brian) R. De Randamie

  veilingen@drv-notarissen.nl
  Tel. +31(0)10 - 433 03 55