Vastgoed Veiling

Voorstraat 82F, Dordrecht

  Voorstraat 82F
  3311 ER Dordrecht
  • Appartement
  • 87 m² object
  De Hypotheekhouder heeft niet tot het inroepen van het huurbeding verzocht, omdat hij hierbij onvoldoende belang heeft blijkens artikel 3:264 lid 1 sub b van het Burgerlijk Wetboek.
  • Het appartementsrecht dat recht geeft op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de tweede en derde verdieping met zolder op de vierde verdieping en berging op de begane grond met verder toebehoren, plaatselijk bekend te Voorstraat 82F, 3311 ER Dordrecht, kadastraal bekend gemeente Dordrecht sectie G complexaanduiding 2801 A, appartementsindex 8, uitmakende het tweehonderd zesendertig/éénduizend zesenzeventigste (236/1.076) onverdeelde aandeel in de gemeenschap bestaande uit het gebouw met vier bouwlagen en omvat zeven woningen en een bedrijfsruimte, allen met berging, voorheen plaatselijk bekend als Voorstraat 80, 82 en 84, thans genummerd Voorstraat 80, 82A tot en met 82F en 84 te Dordrecht, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Dordrecht sectie G nummer 2796, groot vier are en vierenzestig centiare (4 a en 64 ca), het registergoed is belast publiekrechtelijke beperkingen, te weten Erfgoedwet: Afschrift inschrijving monument of archeologisch monument in rijksmonumentenregister door minister OCW, met betrokken bestuursorgaan: De Staat Onderwijs.

  • Gebruikssituatie:

   voorzover bekend bij de eigenaar in gebruik en mogelijk verhuurd aan derde(n)

  Over het object

  • Type
   Appartement
  • Groep
   Woningen
  • Bouwjaar
   2007
  • Gebruikssituatie
   Anders
  • Oppervlakte object
   87 m²
  • Meer info

  Over de veiling

  • Soort
   Executieveiling
  • Biedmethode
   Opbod en afslag
  • Status
   Gegund
  • Datum
  • Organisator
   Veilingnotaris.nl
  • Inzetpremie
   Ten laste verkoper
  • Belasting
   Overdrachtsbelasting

  Openbare verkoop ex. art. 3:268 BW juncto 3:254 BW.

  Op deze veiling zijn de AVVE 2017 en bijzondere veilingvoorwaarden van toepassing.

  Het is mogelijk om tot een onderhands bod uit te brengen.

  Kosten

  Houd, naast het veilingbedrag, rekening met de volgende kosten:

  • + Bijkomende kosten à 7.938,95 EUR
  • + Overdrachtsbelasting
  Kostenoverzicht downloaden

  Dataroom

  Bezig met verbinden

  Notaris

  De Randamie & Verstoep notarissen Dhr. Brian De Randamie Posthoornstraat 13-15 3011 WD Rotterdam

  DR
  In behandeling van
  Dhr. B. (Brian) R. De Randamie

  veilingen@drv-notarissen.nl
  Tel. +31(0)10 - 433 03 55