Vastgoed Veiling

Douwelerwetering 59, Deventer

  Douwelerwetering 59
  7417 TS Deventer
  • Appartement
  • BAG: 80 m² object
  • Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning op de begane grond van het gebouw met tuin en berging gelegen te 7417 TS Deventer, Douwelerwetering 59, kadastraal bekend gemeente Deventer, sectie G, complexaanduiding 525, appartementsindex 3; uitmakende het elf tweehonderd vijfentachtigste (11/285) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het gebouw met ondergrond, erf en verder toebehoren, gelegen aan de Douwelerwetering, genummerd 7 tot en met 59 (oneven nummers) te Deventer, ten tijde van splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Deventer, sectie G nummer 144, groot achthonderd vijfentwintig vierkante meter (825 m²).

  Over het object

  • Type
   Appartement
  • Groep
   Woningen
  • Bouwjaar
   1963
  • Gebruikssituatie
   Onbekend
  • Oppervlakte object
   BAG: 80 m²
  • Meer info

  Over de veiling

  • Soort
   Executieveiling
  • Biedmethode
   Opbod en afslag
  • Datum
  • Organisator
   Veilingnotaris.nl
  • Inzetpremie
   Afwijkend
  • Belasting
   Overdrachtsbelasting
  • Dataroom

  Openbare verkoop ex. art. 3:268 BW juncto 3:254 BW.

  Op deze veiling zijn de AVVE 2017 en bijzondere veilingvoorwaarden van toepassing.

  Het is mogelijk om tot en met een onderhands bod uit te brengen.

  Kosten

  Houd, naast het veilingbedrag, rekening met de volgende kosten:

  • + Inzetpremie (zie bijzondere veilingvoorwaarden)
  • + Bijkomende kosten à 7.640,73 EUR
  • + Overdrachtsbelasting
  Kostenoverzicht downloaden
  Bezig met verbinden

  Notaris

  Hermans & Schuttevaer N.V. te Amsterdam mr. I.M.B. Balvert Jozef Israëlskade 46 1072 SB Amsterdam

  DB
  In behandeling van
  Dhr. T. (Ton) Bos

  tbos@herschut.nl
  Tel. +31(0)85 - 081 08 10


  Makelaar

  Voor vragen over deze verkoop kun je terecht bij:

  Evink & Petrovic Makelaars Zuiderzeestraatweg 498 A 8091 CT Wezep

  info@evinkenpetrovic.nl
  Tel. 038 - 375 97 71