Vastgoed Veiling

Vijverweg 1-204, Schijndel

  Vijverweg 1-204
  5482 ZN Schijndel
  • Recreatiewoning
  • BAG: 45 m² object
  • 202 m² perceel
  DE BESCHIKKING INZAKE HET VERZOEKSCHRIFT HUURBEDING IS AFGEGEVEN DOOR DE RECHTBANK OP 22 AUGUSTUS 2023. DE UITOEFENING VAN DE IN ARTIKEL 3:264 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK WORDT AAN DE KOPER OVERGELATEN. GEDURENDE EEN TERMIJN VAN 14 DAGEN NA DE BETEKENING VAN DE BESCHIKKING MAG ER NIET ONTRUIMD WORDEN.
  • Het perceel grond met de daarop staande recreatiechalet gelegen op Resort de Molenheide aan de Vijverweg 1-204 te 5482 ZN Schijndel, kadastraal bekend gemeente Schijndel, sectie A nummer 6285, groot tweehonderdtwee vierkante meter (202m2), welk perceel is belast met een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5 lid 3 onder b van de Belemmeringenwet privaatrecht ten behoeve van Brabant Water N.V. te ‘s Hertogenbosch en met een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5 lid 3 onder b van de Belemmeringenwet privaatrecht ten behoeve van Enexis Netbeheer B.V. te ‘s Hertogenbosch alsmede een opstalrecht nutsvoorzieningen ten behoeve van Comfort Parcs O.R. B.V. te Soest

  • Kadastrale gegevens:

   kadastraal bekend gemeente Schijndel, sectie A nummer 6285

  Over het object

  • Type
   Recreatiewoning
  • Groep
   Woningen
  • Bouwjaar
   2012
  • Gebruikssituatie
   Onbekend
  • Oppervlakte object
   BAG: 45 m²
  • Oppervlakte perceel
   202 m²
  • Meer info

  Bezichtigingen


  Over de veiling

  • Soort
   Executieveiling
  • Biedmethode
   Opbod en afslag
  • Datum
  • Organisator
   Veilingnotaris.nl
  • Inzetpremie
   Ten laste verkoper
  • Belasting
   Overdrachtsbelasting

  Openbare verkoop ex. art. 3:268 BW juncto 3:254 BW.

  Op deze veiling zijn de AVVE 2017 en bijzondere veilingvoorwaarden van toepassing.

  Het is mogelijk om tot een onderhands bod uit te brengen.

  Kosten

  Houd, naast het veilingbedrag, rekening met de volgende kosten:

  • + Bijkomende kosten à 10.533,07 EUR
  • + Overdrachtsbelasting
  Kostenoverzicht downloaden

  Dataroom

  Bezig met verbinden

  Notaris

  Hermans & Schuttevaer N.V. te Amsterdam mr. I.M.B. Balvert Jozef Israëlskade 46 1072 SB Amsterdam

  DM
  In behandeling van
  D. van Maanen

  dvanmaanen@herschut.nl
  Tel. +31(0)85 - 081 08 10


  Makelaar

  Voor vragen over deze verkoop kun je terecht bij:

  Kinneging en Heijer Makelaardij o/z B.V. Derde Kostverlorenkade 33 1054 TR Amsterdam

  HH
  In behandeling van
  H. Heijer

  info@khmakelaardij.nl
  Tel. +31 (0)20 589 30 10