Vastgoed Veiling

Nieuwlandweg 1, Ane

  Nieuwlandweg 1
  7784 CM Ane
  • Perceel
  • 9040 m² perceel
  Een bericht van de Gemeente Hardenberg de dato vier mei tweeduizend drieëntwintig. Hierin staat woordelijk vermeld: "Naar aanleiding van uw verzoek om informatie betreffende het pand aan de Nieuwlandweg 1 en 1a in Ane kan ik u het volgende laten weten. De woning is van agrarische bedrijfswoning omgezet naar Woondoeleinden met fotostudio op 11-06-1998 via een partiele herziening van het bestemmingsplan. Nadien is er geen ruimtelijke procedure gevolgd om de woning te splitsen en ook geen inwoonsituatie vergund. Vanaf 2006 wonen op nummer 1 ook mensen. Voor de bestemming is 1 en 1a één woning. Zolang de ruimtelijke procedure niet doorlopen is om de woning te splitsen in een twee onder één kap woning, wellicht op basis van het beleid dat is vastgesteld door Burgemeester en wethouders op 20 februari 2018 de beleidsregel 'Kaderstellende beleidsnotitie woningsplitsing bij inwoning' is de woning niet los te verkopen of veilen als woning zonder 1a omdat 1 geen zelfstandige woning is.
  • Een perceel grond met daarop staande opstal, plaatselijk bekend 7784 CM Ane (gemeente Hardenberg), Nieuwlandweg 1, kadastraal bekend gemeente Gramsbergen sectie F nummer 4111, groot negentig are en veertig centiare (90 a en 40 ca); belast met een Opstalrecht Nutsvoorzieningen op een gedeelte van het perceel, met betrokken bestuursorgaan: Gemeente Hardenberg, afkomstig uit stuk register hypotheken 4 deel 53449 nummer 144 ingeschreven op negen november tweeduizend zeven;

  • Gebruikssituatie:

   bij de eigenaar in gebruik en mogelijk verhuurd aan derden

  Over het object

  • Type
   Perceel
  • Groep
   Gronden
  • Bouwjaar
   1918
  • Gebruikssituatie
   Anders
  • Oppervlakte perceel
   9040 m²
  • Meer info

  Over de veiling

  • Soort
   Executieveiling
  • Biedmethode
   Opbod en afslag
  • Status
   Uitgesteld
  • Datum
  • Organisator
   Veilingnotaris.nl
  • Inzetpremie
   Ten laste verkoper
  • Belasting
   Overdrachtsbelasting
  • Dataroom

  Openbare verkoop ex. art. 3:268 BW juncto 3:254 BW.

  Op deze veiling zijn de AVVE 2017 en bijzondere veilingvoorwaarden van toepassing.

  Het is mogelijk om tot en met een onderhands bod uit te brengen.

  Kosten

  Houd, naast het veilingbedrag, rekening met de volgende kosten:

  • + Bijkomende kosten à 4.668,95 EUR
  • + Overdrachtsbelasting
  Kostenoverzicht downloaden
  • Soort
   Executieveiling
  • Status
   Uitgesteld
  Let op! Deze veiling is uitgesteld — Bieden op dit object is niet mogelijk

  Notaris

  De Randamie & Verstoep notarissen Dhr. Brian De Randamie Posthoornstraat 13-15 3011 WD Rotterdam

  DR
  In behandeling van
  Dhr. B. (Brian) R. De Randamie

  veilingen@drv-notarissen.nl
  Tel. +31(0)10 - 433 03 55