Vastgoed Veiling

Constantijnstraat 26, Lisse

  Constantijnstraat 26
  2161 SK Lisse
  • Appartement
  • BAG: 49 m² object
  • Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een woonruimte op de begane grond, met berging in de kelder van hetzelfde gebouw, gelegen te Lisse aan de Constantijnstraat 26, kadastraal bekend gemeente Lisse, sectie D, complexaanduiding 6382A, appartementsindex 25, uitmakende het tien/driehonderdzesennegentigste aandeel in de gemeenschap, bestaande uit twee flatgebouwen te Lisse aan de Constantijnstraat 1 tot en met 23 oneven nummers en 2 tot en met 48 even nummers, omvattende zesendertig woningen verdeeld over twee flatgebouwen en zesendertig bergingen in de kelder van het ene gebouw, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Lisse sectie d nummer 6374 en 6375, tezamen groot elf are en tweeënzeventig centiare

  Over het object

  • Type
   Appartement
  • Groep
   Woningen
  • Bouwjaar
   1976
  • Gebruikssituatie
   Onbekend
  • Oppervlakte object
   BAG: 49 m²
  • Meer info

  Over de veiling

  • Soort
   Executieveiling
  • Biedmethode
   Opbod en afslag
  • Datum
  • Organisator
   Veilingnotaris.nl
  • Inzetpremie
   Ten laste verkoper
  • Belasting
   Overdrachtsbelasting

  Openbare verkoop ex. art. 3:268 BW juncto 3:254 BW.

  Op deze veiling zijn de AVVE 2017 en bijzondere veilingvoorwaarden van toepassing.

  Het is mogelijk om tot en met een onderhands bod uit te brengen.

  Kosten

  Houd, naast het veilingbedrag, rekening met de volgende kosten:

  • + Bijkomende kosten à 12.980,33 EUR
  • + Overdrachtsbelasting
  Kostenoverzicht downloaden

  Dataroom

  Bezig met verbinden

  Notaris

  Hermans & Schuttevaer N.V. te Amsterdam mr. I.M.B. Balvert Jozef Israëlskade 46 1072 SB Amsterdam

  DB
  In behandeling van
  Dhr. T. (Ton) Bos

  tbos@herschut.nl
  Tel. +31(0)85 - 081 08 10


  Makelaar

  Voor vragen over deze verkoop kun je terecht bij:

  Kinneging en Heijer Makelaardij o/z B.V. Derde Kostverlorenkade 33 1054 TR Amsterdam

  DH
  In behandeling van
  Dhr. H. (Herman) Heijer

  info@khmakelaardij.nl
  Tel. +31(0)20 - 589 30 10