Vastgoed Veiling

Enschede, Gronausestraat 1173 A

  Gronausestraat 1173A
  7534 AP Enschede
  • Verhuurd vastgoed
  • 253 m² object
  • 711 m² perceel
  • Te koop wordt aangeboden dit bedrijfsgebouw, thans in gebruik als een nutsgebouw in verhuurde staat. Het object is gelegen aan de Gronausestraat 1173A te Enschede. Momenteel wordt het object gehuurd door KPN en de huurovereenkomst zal eindigen op 28 juni 2025. De jaarhuur bedraagt per 01-07-2024 € 25.640,05 incl. BTW. Kadastrale informatie Een perceel grond met opstallen en verder toebehoren te 7534 AG Enschede, Gronausestraat 1173A, kadastraal bekend gemeente Lonneker, sectie E, nummer 8929, groot zeven honderd elf vierkante meter (711 m2); welk perceel is belast met een zakelijk recht van opstal Nutsvoorzieningen ten behoeve van KPN B.V., waarvan blijkt uit de inschrijving ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de openbare registers in register Hypotheken 4, deel 58486 nummer 198. Bestemmingsplan Conform het bestemmingsplan 'Glanerbrug 2010' vastgesteld op 17 oktober 2010) heeft de onroerende zaak de Enkelbestemming: Bedrijf - Nutsvoorziening. Voor de meest actuele informatie verwijzen wij naar: www.ruimtelijkeplannen.nl. Locatie Enschede is een stad en gemeente in Twente, in het oosten van de Nederlandse provincie Overijssel. De gemeente telt 161.741 inwoners (1 januari 2024, bron: CBS) met circa 160 nationaliteiten. Enschede is daarmee de grootste stad van Overijssel en naar inwoneraantal de vijftiende gemeente van Nederland. Levering De levering zal uiterlijk plaatsvinden op 28 augustus 2024 of zoveel eerder of later als partijen overeenkomen. De levering zal worden verzorgd door Krans Notarissen te Haarlem. Bouwjaar: 1977 (Conform BAG-Viewer) Bezichtigen Het is niet mogelijk dit object te bezichtigen. Gebruikssituatie Het object wordt ‘as is’, in verhuurde staat en conform veilingvoorwaarden en concept-koopovereenkomst opgeleverd. Overig De sirenepaal welke momenteel op het perceel staat zal voor 01-06-2025 van het terrein worden verwijderd. Zie hiervoor de bevestiging per e-mail welke gepubliceerd staat in de dataroom.

  Over het object

  • Type
   Verhuurd vastgoed
  • Groep
   Commercieel vastgoed
  • Bouwjaar
   1977
  • Gebruikssituatie
   Verhuurd
  • Oppervlakte object
   253 m²
  • Oppervlakte perceel
   711 m²

  Over de veiling

  • Soort
   Vrijwillige veiling
  • Biedmethode
   Opbod en afslag
  • Datum
  • Organisator
   BOG Auctions
  • Inzetpremie
   Ten laste koper
  • Toewijzing
   Recht van gunning
  • Belasting
   Overdrachtsbelasting

  Op deze veiling zijn de AVVIVV 2013 en bijzondere veilingvoorwaarden van toepassing.

  Het is mogelijk om tot een onderhands bod uit te brengen.

  Kosten

  Houd, naast het veilingbedrag, rekening met de volgende kosten:

  • + Inzetpremie ten laste van koper
  • + Bijkomende kosten à 4.416,50 EUR
  • + Overdrachtsbelasting
  Kostenoverzicht downloaden

  Dataroom

  Bezig met verbinden

  Notaris

  - zie bijzondere veilingvoorwaarden


  Makelaar

  Voor vragen over deze verkoop kun je terecht bij:

  Vastgoed Veiling Overschiestraat 59 1062 XD Amsterdam

  KA
  In behandeling van
  Kevin van Asselt

  info@vastgoedveiling.nl
  Tel. +31 (0)33 808 02 62