Vastgoed Veiling

Haaksbergen, Kortenaerstraat 35

  Kortenaerstraat 35
  7481 DS Haaksbergen
  • Verhuurd vastgoed
  • 956 m² perceel
  • Te koop wordt aangeboden dit bedrijfsgebouw, thans in gebruik als een nutsgebouw in verhuurde staat. Het object is gelegen aan de Kortenaerstraat 35 te Haaksbergen. Momenteel wordt het object gehuurd door KPN en de huurovereenkomst zal eindigen op 28 juni 2025. De jaarhuur bedraagt per 01-07-2024 € 34.870,26 incl. BTW. Kadastrale informatie Het perceel grond met opstallen en verder toebehoren te 7481 DS Haaksbergen, Kortenaer-straat 35, kadastraal bekend gemeente Haaksbergen, sectie K, nummer 6790, groot negen honderd zes en vijftig vierkante meter (956 m2); welk perceel is belast met een zakelijk recht van opstal Nutsvoorzieningen ten behoeve van KPN B.V., waarvan blijkt uit de inschrijving ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de openbare registers in register Hypotheken 4, deel 58492 nummer 1. Bestemmingsplan Conform de partiele herziening O&K-terrein, Haaksbergen vastgesteld op 1 november 2023) heeft de onroerende zaak de Enkelbestemming: Bedrijf -Nutsgebouw. Voor de meest actuele informatie verwijzen wij naar: www.ruimtelijkeplannen.nl. Locatie Haaksbergen is een gemeente en dorp in Twente, in de Nederlandse provincie Overijssel. De gemeente telt 24.360 inwoners. Haaksbergen ligt dicht bij Hengelo en Enschede. De totale oppervlakte is 105,55 km². Levering De levering zal uiterlijk plaatsvinden op 28 augustus 2024 of zoveel eerder of later als partijen overeenkomen. De levering zal worden verzorgd door Krans Notarissen te Haarlem. Bouwjaar: 1975 (Conform BAG-Viewer) Bezichtigen Het is niet mogelijk dit object te bezichtigen. Gebruikssituatie Het object wordt ‘as is’, in verhuurde staat en conform veilingvoorwaarden en concept-koopovereenkomst opgeleverd.

  Over het object

  • Type
   Verhuurd vastgoed
  • Groep
   Commercieel vastgoed
  • Bouwjaar
   1975
  • Gebruikssituatie
   Verhuurd
  • Oppervlakte perceel
   956 m²

  Over de veiling

  • Soort
   Vrijwillige veiling
  • Biedmethode
   Opbod en afslag
  • Datum
  • Organisator
   BOG Auctions
  • Inzetpremie
   Ten laste koper
  • Toewijzing
   Recht van gunning
  • Belasting
   Overdrachtsbelasting

  Op deze veiling zijn de AVVIVV 2013 en bijzondere veilingvoorwaarden van toepassing.

  Het is mogelijk om tot een onderhands bod uit te brengen.

  Kosten

  Houd, naast het veilingbedrag, rekening met de volgende kosten:

  • + Inzetpremie ten laste van koper
  • + Bijkomende kosten à 4.416,50 EUR
  • + Overdrachtsbelasting
  Kostenoverzicht downloaden

  Dataroom

  Bezig met verbinden

  Notaris

  - zie bijzondere veilingvoorwaarden


  Makelaar

  Voor vragen over deze verkoop kun je terecht bij:

  Vastgoed Veiling Overschiestraat 59 1062 XD Amsterdam

  KA
  In behandeling van
  Kevin van Asselt

  info@vastgoedveiling.nl
  Tel. +31 (0)33 808 02 62