Vastgoed Veiling

Vught, Esscheweg 105

  Esscheweg 105
  5262 TV Vught
  • Kantoorgebouw
  • VVO: 1.874 m² object
  • 4.740 m² perceel
  Deze veiling zal eerste afzonderlijk per opbod en afslag worden aangeboden en na sluiting tezamen met het object gelegen aan de Oude Vlijmenseweg 112 te 's-Hertogenbosch per afslag in een eindcombinatie.
  • een perceel grond met de daarop gelegen opstallen, plaatselijk bekend Esscheweg 105, 105A, 105B, 105C, 105D en 105E te 5262 TV Vught, kadastraal bekend gemeente Vught, sectie D, nummer 4643, groot vierduizend zevenhonderd veertig (4.740) vierkante meter In de datatoom staan het resultaat van het onderzoek van het Kadaster naar eventuele erfdienstbaarheden en de in dit onderzoek genoemde akten.

  • Gebruikssituatie:

   Volgens verkregen informatie is het object verhuurd op basis van de huurovereenkomst die in de dataroom is opgenomen. De huurprijs bedraagt EUR 180.025 op jaarbasis (prijspeil 1 juli 2021). De huurder is failliet verklaard. Volgens verkregen informatie is het object door de hoofdhuurder in delen onderverhuurd conform het in de dataroom opgenomen overzicht. De inroeping en uitoefening van het huurbeding wordt (voor zover dat rechtens mogelijk is) overgelaten aan de koper zonder dat de verkoper instaat voor het bestaan van deze bevoegdheid.

  Over het object

  • Type
   Kantoorgebouw
  • Groep
   Commercieel vastgoed
  • Bouwjaar
   1987
  • Gebruikssituatie
   Verhuurd
  • Oppervlakte object
   VVO: 1.874 m²
  • Oppervlakte perceel
   4.740 m²

  Over de veiling

  • Soort
   Executieveiling
  • Biedmethode
   Opbod en afslag
  • Datum
  • Organisator
   BOG Auctions
  • Inzetpremie
   Ten laste koper
  • Toewijzing
   Recht van gunning
  • Belasting
   Overdrachtsbelasting

  Openbare verkoop ex. art. 3:268 BW juncto 3:254 BW.

  Op deze veiling zijn de AVVI 2015 en bijzondere veilingvoorwaarden van toepassing.

  Het is mogelijk om tot en met een onderhands bod uit te brengen.

  Kosten

  Houd, naast het veilingbedrag, rekening met de volgende kosten:

  • + Inzetpremie ten laste van koper
  • + Bijkomende kosten à 19.723,17 EUR
  • + Overdrachtsbelasting
  Kostenoverzicht downloaden

  Dataroom

  Bezig met verbinden

  Notaris

  Van der Stap Notarissen Dhr. Meindert Krans Weena 690 3012 CN Rotterdam

  MK
  In behandeling van
  M.R.H. Krans

  veiling@vdstap.com
  Tel. +31 (0) 881 88 00 00