Vastgoed Veiling

's-Hertogenbosch, Oude Vlijmenseweg 112

  Oude Vlijmenseweg 112
  5223 GS Den Bosch
  • Kantoorgebouw
  • BAG: 2.146 m² object
  • 2.329 m² perceel
  Deze veiling zal eerste afzonderlijk per opbod en afslag worden aangeboden en na sluiting tezamen met het object gelegen aan de Esscheweg 105 te Vught per afslag in een eindcombinatie.
  • een perceel grond met de daarop gelegen opstallen, plaatselijk bekend Oude Vlijmenseweg 112 te 5223 GS ‘s-Hertogenbosch, kadastraal bekend gemeente ‘s-Hertogenbosch, sectie K, nummers 4048, 4049, 4051, 4052 en 4490, groot respectievelijk groot éénhonderd veertien (114), vierkante meter, éénduizend vierhonderd tien (1.410) vierkante meter, éénendertig (31) vierkante meter, negenendertig (39) vierkante meter en zevenhonderd vijfendertig (735) vierkante meter; en welk perceel met nummer 4051 is belast met: - een opstalrecht nutsvoorzieningen ten behoeve van de gemeente ’s- Hertogenbosch; en - een opstalrecht nutsvoorzieningen ten behoeve van Enexis Netbeheer B.V.; en welk perceel met nummer 4052 is belast met een opstalrecht nutsvoorzieningen ten behoeve van de gemeente ’s-Hertogenbosch; en welk perceel met nummer 4490 is belast met: - een opstalrecht nutsvoorzieningen ten behoeve van de gemeente ’s- Hertogenbosch; en - een opstalrecht nutsvoorzieningen ten behoeve van Enexis Netbeheer B.V.; In de datatoom staan het resultaat van het onderzoek van het Kadaster naar eventuele erfdienstbaarheden en de in dit onderzoek genoemde akten.

  • Gebruikssituatie:

   Het object is, voor zover bekend, niet verhuurd.

  Over het object

  • Type
   Kantoorgebouw
  • Groep
   Commercieel vastgoed
  • Bouwjaar
   1996
  • Gebruikssituatie
   Onverhuurd
  • Oppervlakte object
   BAG: 2.146 m²
  • Oppervlakte perceel
   2.329 m²

  Over de veiling

  • Soort
   Executieveiling
  • Biedmethode
   Opbod en afslag
  • Datum
  • Organisator
   BOG Auctions
  • Inzetpremie
   Ten laste koper
  • Toewijzing
   Recht van gunning
  • Belasting
   Overdrachtsbelasting

  Openbare verkoop ex. art. 3:268 BW juncto 3:254 BW.

  Op deze veiling zijn de AVVI 2015 en bijzondere veilingvoorwaarden van toepassing.

  Het is mogelijk om tot en met een onderhands bod uit te brengen.

  Kosten

  Houd, naast het veilingbedrag, rekening met de volgende kosten:

  • + Inzetpremie ten laste van koper
  • + Bijkomende kosten à 20.077,10 EUR
  • + Overdrachtsbelasting
  Kostenoverzicht downloaden

  Dataroom

  Bezig met verbinden

  Notaris

  Van der Stap Notarissen Dhr. Meindert Krans Weena 690 3012 CN Rotterdam

  MK
  In behandeling van
  M.R.H. Krans

  veiling@vdstap.com
  Tel. +31 (0) 881 88 00 00