Vastgoed Veiling

Maastricht, Kasteel Bleienbeekstraat 15 c

  Kasteel Bleienbeekstraat 15c
  6222 XH Maastricht
  • Appartement
  • BAG 69 m² object
  De hypotheekakte op grond waarvan deze executoriale verkoop plaatsvindt, bevat het huurbeding als bedoeld in artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek. Omdat het registergoed woonruimte betreft waarop de artikelen 7:271 tot en met 277 Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn, is verlof van de voorzieningenrechter nodig voor het inroepen van het huurbeding. Het verlof is verleend bij beschikking van de voorzieningenrechter te Limburg op 12 juni 2024. De door de voorzieningenrechter gegeven ontruimingstermijn is drie (3) dagen na betekening van de beschikking De ontruiming komt voor rekening en risico van de koper.
  • het appartementsrecht dat recht geeft op het uitsluitend gebruik van een etagewoning op de derde verdieping met bijbehorende berging op de begane grond, plaatselijk bekend 6222 XH Maastricht, Kasteel Bleienbeekstraat 15C, kadastraal bekend gemeente Maastricht sectie G complexaanduiding 4804-A, appartementsindex 17, uitmakende het éénhonderd achtentwintig/vierduizend driehonderd twintigste (128/4.320) onverdeelde aandeel in de gemeenschap bestaande uit een flatgebouw met ondergrond, verdere aanhorigheden en erf, plaatselijk bekend Kasteel Bleienbeekstraat 21 tot en met 35 (oneven nummers met de toevoeging A, respectievelijk B, respectievelijk C, respectievelijk D) te Maastricht, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Maastricht sectie G nummer 4802, groot éénentwintig are en zeventig centiare (21 a en 70 ca);

  Over het object

  • Type
   Appartement
  • Groep
   Woningen
  • Bouwjaar
   BAG 1964
  • Gebruikssituatie
   Huurbeding is ingeroepen
  • Oppervlakte object
   BAG 69 m²

  Over de veiling

  • Soort
   Executieveiling
  • Biedmethode
   Opbod en afslag
  • Datum
  • Organisator
   Veilingnotaris.nl
  • Inzetpremie
   Ten laste verkoper
  • Toewijzing
   Recht van gunning
  • Belasting
   Overdrachtsbelasting

  Openbare verkoop ex. art. 3:268 BW juncto 3:254 BW.

  Op deze veiling zijn de AVVE 2017 en bijzondere veilingvoorwaarden van toepassing.

  Het is mogelijk om tot een onderhands bod uit te brengen.

  Kosten

  Houd, naast het veilingbedrag, rekening met de volgende kosten:

  • + Bijkomende kosten à 7.141,31 EUR
  • + Overdrachtsbelasting
  Kostenoverzicht downloaden

  Dataroom

  Bezig met verbinden

  Notaris

  De Randamie & Verstoep notarissen Dhr. Brian De Randamie Posthoornstraat 13-15 3011 WD Rotterdam

  veilingen@drv-notarissen.nl
  Tel. +31 (0)10 433 03 55