Vastgoed Veiling

Esbeek, Lage Mierdseweg 18

  Lage Mierdseweg 18
  5085 NC Esbeek
  • Vrijstaande woning
  • BAG 275 m² object
  Gunning zal plaatsvinden onder opschortende voorwaarde van betaling van de waarborgsom van 40% met een minimum van € 150.000. Een verzoek tot onderhandse verkoop zal pas ingediend worden na ontvangst van de waarborgsom van 40% met een minimum van € 150.000.
  • de voortdurende erfpacht eindigende op één mei tweeduizend tweeënveertig van een perceel grond (eigendom van ASR Levensverzekering N.V.) met de daarop gelegen opstallen, plaatselijk bekend Lage Mierdseweg 18 te Esbeek, gemeente Hilvarenbeek

  • Kadastrale gegevens:

   kadastraal bekend gemeente Hilvarenbeek, sectie I, nummers 349 en 359, samen groot vier hectare vierenveertig are en vijfenzestig centiare (4 ha 44 a 65 ca); het kadastrale perceel sectie I nummer 349 is belast met zakelijke rechten als bedoeld in artikel 5 lid 3 onder B van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve van: - Brabant Water N.V., gevestigd te ‘s Hertogenbosch; - Enexis Netbeheer B.V., gevestigd te ‘s Hertogenbosch (één zakelijk recht op het gehele perceel en één op een gedeelte daarvan); het kadastrale perceel sectie I nummer 359 is gedeeltelijk belast met een drietal zakelijke rechten als bedoeld in artikel 5 lid 3 onder B van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve van Brabant Water N.V., gevestigd te ‘s Hertogenbosch, gedeeltelijk belast met een tweetal zakelijke rechten als bedoeld in artikel 5 lid 3 onder B van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve van Enexis Netbeheer B.V., gevestigd te ‘s Hertogenbosch en gedeeltelijk belast met een opstalrecht nutsvoorzieningen ten behoeve van Enexis Netbeheer B.V., gevestigd te ‘s Hertogenbosch; Voormeld erfpachtrecht sluit tevens een erfpachtafhankelijk recht van opstal in voor de op de erfpachtzaak aanwezige woning, garage/berging solitaire bomen, tuin en grasland

  • Gebruikssituatie:

   De verkoper heeft het verlof aangevraagd voor de inroeping van het huurbeding. Zodra de voorzieningenrechter op dit verzoek heeft beslist, zal hier vermeld worden of het verlof is verleend en welke termijn voor ontruiming is gegeven. De verkoper laat de bevoegdheid om het huurbeding in te roepen en de bevoegdheid om het huurbeding uit te oefenen, bijvoorbeeld om ontruiming te vorderen door de huurder van een vernietigde huurovereenkomst, over aan de koper, zonder dat de verkoper instaat voor het bestaan van deze bevoegdheid.

  Over het object

  • Type
   Vrijstaande woning
  • Groep
   Woningen
  • Bouwjaar
   BAG 1920
  • Gebruikssituatie
   Anders
  • Oppervlakte object
   BAG 275 m²

  Over de veiling

  • Soort
   Executieveiling
  • Biedmethode
   Opbod en afslag
  • Datum
  • Organisator
   BOG Auctions
  • Inzetpremie
   Ten laste verkoper
  • Toewijzing
   Recht van gunning
  • Belasting
   Overdrachtsbelasting

  Openbare verkoop ex. art. 3:268 BW juncto 3:254 BW.

  Op deze veiling zijn de AVVI 2015 en bijzondere veilingvoorwaarden van toepassing.

  Het is mogelijk om tot en met een onderhands bod uit te brengen.

  Kosten

  Houd, naast het veilingbedrag, rekening met de volgende kosten:

  • + Bijkomende kosten à 30.738,45 EUR
  • + Overdrachtsbelasting
  Kostenoverzicht downloaden

  Dataroom

  Bezig met verbinden

  Notaris

  Van der Stap Notarissen Dhr. Meindert Krans Weena 690 3012 CN Rotterdam

  JB
  In behandeling van
  J.T. van Burg

  veiling@vdstap.com
  Tel. +31 (0) 881 88 00 00