Vastgoed Veiling

Amsterdam, Oudeschans 75

  Oudeschans 75
  1011 KW Amsterdam
  • Perceel grond met opstallen
  • BAG: 2.167 m² object
  • 512 m² perceel
  Het registergoed - en dus NIET de exploitatie daarvan - wordt geveild. Naast Overdrachtsbelasting is (mogelijk) ook Omzetbelasting verschuldigd. Van koper wordt verondersteld dat hij zich, bij een onderhandse bieding en/of de veiling, door een terzake kundige fiscalist heeft laten adviseren.
  • Het gebouw met ondergrond, erf en verder toebehoren, plaatselijk bekend 1011 KW Amsterdam, Oudeschans 75 (bij de dienst voor het kadaster en de openbare registers bekend als Oudeschans 73, 75 en 77), kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie P, nummers 2581, 2965 en 2966, respectievelijk groot één are en zesenzeventig centiare (1 a en 76 ca), één are en negenenzestig centiare (1 a en 69 ca) en één are en zevenenzestig centiare (1 a en 67 ca), - al welke percelen zijn belast met een Publiekrechtelijke beperkingen, te weten: een Huisvestingswet 2014: Vaststelling huisvestigingsverordening inzake vergunningenstelsel splitsing, beperking op basis van een overheidsbesluit, met betrokken bestuursorgaan: Gemeente Amsterdam, datum in werking: achttien januari tweeduizend vijfentwintig, afkomstig uit stuk register hypotheken 4, deel 82559, nummer 55, ingeschreven op elf november tweeduizend éénentwintig; - het perceel 2966 is tevens belast met een Publiekrechtelijke beperkingen, te weten: Ow Handhaving en uitvoering - Bestuurlijke herstelsanctie ook geldend voor rechtsopvolgers, met betrokken bestuursorgaan: Gemeente Amsterdam, datum in werking: twee april tweeduizend vierentwintig, afkomstig uit stuk register hypotheken 4, deel 88459, nummer 51, ingeschreven op drie april tweeduizend vierentwintig;

  • Gebruikssituatie:

   voor zover bekend in gebruik als hotel.

  Over het object

  • Type
   Perceel grond met opstallen
  • Groep
   Overig
  • Bouwjaar
   BAG 1953
  • Gebruikssituatie
   Huurbeding is niet ingeroepen
  • Oppervlakte object
   BAG: 2.167 m²
  • Oppervlakte perceel
   512 m²

  Over de veiling

  • Soort
   Executieveiling
  • Biedmethode
   Opbod en afslag
  • Status
   Geannuleerd
  • Datum
  • Organisator
   BOG Auctions
  • Inzetpremie
   Ten laste koper
  • Toewijzing
   Recht van gunning
  • Belasting
   Overdrachtsbelasting

  Openbare verkoop ex. art. 3:268 BW juncto 3:254 BW.

  Op deze veiling zijn de AVVE 2017 van toepassing.

  Het is mogelijk om tot een onderhands bod uit te brengen.

  Kosten

  Houd, naast het veilingbedrag, rekening met de volgende kosten:

  • + Inzetpremie ten laste van koper
  • + Bijkomende kosten à 15.830,87 EUR
  • + Overdrachtsbelasting
  Kostenoverzicht downloaden

  Dataroom

  Bezig met verbinden

  Notaris

  De Randamie & Verstoep notarissen Dhr. Brian De Randamie Posthoornstraat 13-15 3011 WD Rotterdam

  BR
  In behandeling van
  B. de Randamie

  Tel. +31 (0)10 433 03 55