Vastgoed Veiling

Nieuw-Vennep, Kerkstraat 44

  Kerkstraat 44
  2153 BK Nieuw-Vennep
  • Geschakelde woning
  • BAG: 128 m² object
  • 255 m² perceel
  De hypotheekakte op grond waarvan deze executoriale verkoop plaatsvindt, bevat het huurbeding als bedoeld in artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek. Omdat het registergoed woonruimte betreft waarop de artikelen 7:271 tot en met 277 Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn, is verlof van de voorzieningenrechter nodig voor het inroepen van het huurbeding. Het verlof is verleend bij beschikking van de voorzieningenrechter te Noord-Holland op 28 maart 2024. De door de voorzieningenrechter gegeven ontruimingstermijn is veertien (14) dagen na betekening van de beschikking. Pas na het aflopen van deze termijn kan de koper tot ontruiming overgaan. De ontruiming komt voor rekening en risico van de koper.
  • (het casco van) het woonhuis met ondergrond, erf, tuin en verder toebehoren, plaatselijk bekend 2153 BK Nieuw-Vennep (gemeente Haarlemmermeer), Kerkstraat 44, kadastraal bekend gemeente Haarlemmermeer sectie N nummer 4057, groot twee are en vijfenvijftig centiare (2 a en 55 ca)

  • Gebruikssituatie:

   voorzover bekend bij de eigenaar in gebruik en mogelijk verhuurd aan derde(n)

  Over het object

  • Type
   Geschakelde woning
  • Groep
   Woningen
  • Bouwjaar
   BAG: 1962
  • Gebruikssituatie
   Anders
  • Oppervlakte object
   BAG: 128 m²
  • Oppervlakte perceel
   255 m²

  Over de veiling

  • Soort
   Executieveiling
  • Biedmethode
   Opbod en afslag
  • Datum
  • Organisator
   Veilingnotaris.nl
  • Inzetpremie
   Ten laste verkoper
  • Toewijzing
   Recht van gunning
  • Belasting
   Overdrachtsbelasting

  Openbare verkoop ex. art. 3:268 BW juncto 3:254 BW.

  Op deze veiling zijn de AVVE 2017 en bijzondere veilingvoorwaarden van toepassing.

  Het is mogelijk om tot en met een onderhands bod uit te brengen.

  Kosten

  Houd, naast het veilingbedrag, rekening met de volgende kosten:

  • + Bijkomende kosten à 4.696,45 EUR
  • + Overdrachtsbelasting
  Kostenoverzicht downloaden

  Dataroom

  Bezig met verbinden

  Notaris

  De Randamie & Verstoep notarissen Dhr. Brian De Randamie Posthoornstraat 13-15 3011 WD Rotterdam

  DR
  In behandeling van
  Dhr. B. (Brian) R. De Randamie

  veilingen@drv-notarissen.nl
  Tel. +31 (0)10 - 433 03 55


  Makelaar

  Voor vragen over deze verkoop kun je terecht bij:

  Geldhof Makelaardij O.G. Veronesestraat 4 1077 RB Amsterdam

  info@geldhof.nl
  Tel. +31 (0)20 676 59 35