Vastgoed Veiling

's-Gravenhage, Steenwijklaan 298

  Steenwijklaan 298
  2541 RT 's-Gravenhage
  • Appartement
  • BAG 62 m² object
  • het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de begane grond met balkon en een berging in de kelder en verder toebehoren, plaatselijk bekend STEENWIJKLAAN 298 TE ‘S-GRAVENHAGE, postcode 2541 RT, kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie AW, complexaanduiding 2781-A, appartementsindex 3, uitmakende het vierentachtig/tweeduizend vierhonderddrieëndertigste (84/2.433ste) aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het eeuwigdurend recht van erfpacht van twee percelen grond, eigendom van- en liggende in de gemeente 's-Gravenhage aan de Steenwijklaan en Ruinerwoldstraat, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten, kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie AW, nummers 730 en 731, tezamen groot tweeduizend tweehonderdnegenentwintig vierkante meter (2.229 m²), met de rechten van de erfpachter op de zich op die grond bevindende opstallen, zijnde een flatgebouw, plaatselijk bekend Steenwijklaan 280 tot en met 340 (even nummers).

  • Kadastrale gegevens:

   Kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie AW, complexaanduiding 2781-A, appartementsindex 3.

  • Gebruikssituatie:

   Voor zover bekend in gebruik bij de eigenaar. Voor uitgebreide informatie wordt verwezen naar artikel 5 van de bijzondere veilingvoorwaarden.

  Over het object

  • Type
   Appartement
  • Groep
   Woningen
  • Bouwjaar
   BAG 1955
  • Gebruikssituatie
   Onbekend
  • Oppervlakte object
   BAG 62 m²

  Over de veiling

  • Soort
   Executieveiling
  • Biedmethode
   Opbod en afslag
  • Datum
  • Organisator
   Veilingnotaris.nl
  • Inzetpremie
   Ten laste koper
  • Toewijzing
   Recht van gunning
  • Belasting
   Overdrachtsbelasting

  Openbare verkoop ex. art. 3:268 BW juncto 3:254 BW.

  Op deze veiling zijn de AVVE 2017 van toepassing.

  Het is mogelijk om tot en met een onderhands bod uit te brengen.

  Kosten

  Houd, naast het veilingbedrag, rekening met de volgende kosten:

  • + Inzetpremie ten laste van koper
  • + Overdrachtsbelasting

  Dataroom

  Bezig met verbinden

  Notaris

  Buren NV Mevr. Kirsten Prick Johan de Wittlaan 15 2517 JR Den Haag

  MC
  In behandeling van
  Mevr A. Chinnoe

  veilingen@burenlegal.com
  Tel. +31 (0)70 - 318 42 00


  Makelaar

  Voor vragen over deze verkoop kun je terecht bij:

  Agterberg Makelaardij Escamplaan 67 2547 GB Den Haag

  DA
  In behandeling van
  de heer J. Agterberg

  info@agterbergmakelaardij.nl
  Tel. 070 - 260 00 46