Vastgoed Veiling

Delft, Roland Holstlaan 898

  Roland Holstlaan 898
  2624 JK Delft
  • Appartement
  • BAG: 78 m² object
  De Hypotheekhouder heeft niet tot het inroepen van het huurbeding verzocht, omdat hij hierbij onvoldoende belang heeft blijkens artikel 3:264 lid 1 sub b van het Burgerlijk Wetboek
  • Het appartementsrecht dat recht geeft op het uitsluitend gebruik van de woning op de tweede verdieping met berging op de begane grond, plaatselijk bekend 2624 JK Delft, Roland Holstlaan 898, kadastraal bekend gemeente Delft sectie R complexaanduiding 2979 A, appartementsindex 15, uitmakende het zes/éénduizend achtste (6/1.008e) onverdeelde aandeel in de gemeenschap bestaande uit het flatgebouw - onderbouw met acht verdiepingen - voorzien van een gasgestookte centrale verwarmingsinstallatie, een hydrofoorinstallatie en liften en aangesloten op een gemeenschappelijk antennesysteem, met ondergrond, groenstroken, parkeerruimten en verder aanbehoren, onder meer omvattende in totaal veertig driekamer-, veertig vierkamer-, zestien tweekamer- en zestien vijfkamerportiekwoningen, staande en gelegen te Delft aan de Roland Holstlaan 700 tot en met 922 (even nummers), ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Delft sectie R nummer 1567, groot vijfenvijftig are en veertien centiare (55 a en 14 ca),

  • Gebruikssituatie:

   Voorzover bekend bij de eigenaar in gebruik en mogelijk verhuurd aan derde(n)

  Over het object

  • Type
   Appartement
  • Groep
   Woningen
  • Bouwjaar
   BAG: 1967
  • Gebruikssituatie
   Anders
  • Oppervlakte object
   BAG: 78 m²

  Over de veiling

  • Soort
   Executieveiling
  • Biedmethode
   Opbod en afslag
  • Datum
  • Organisator
   Veilingnotaris.nl
  • Inzetpremie
   Ten laste verkoper
  • Toewijzing
   Recht van gunning
  • Belasting
   Overdrachtsbelasting

  Openbare verkoop ex. art. 3:268 BW juncto 3:254 BW.

  Op deze veiling zijn de AVVE 2017 en bijzondere veilingvoorwaarden van toepassing.

  Het is mogelijk om tot en met een onderhands bod uit te brengen.

  Kosten

  Houd, naast het veilingbedrag, rekening met de volgende kosten:

  • + Bijkomende kosten à 6.751,30 EUR
  • + Overdrachtsbelasting
  Kostenoverzicht downloaden

  Dataroom

  Bezig met verbinden

  Notaris

  De Randamie & Verstoep notarissen Dhr. Brian De Randamie Posthoornstraat 13-15 3011 WD Rotterdam

  M
  In behandeling van
  mw. J.M.Y. Rob

  veilingen@drv-notarissen.nl
  Tel. +31 (0) 104 33 03 55