Vastgoed Veiling

Hoogezand, Hoofdstraat 68 C

  Hoofdstraat 68 C
  9601 EK Hoogezand
  • Appartement
  • BAG: 82 m² object
  De Hypotheekhouder heeft niet tot het inroepen van het huurbeding verzocht, omdat hij hierbij onvoldoende belang heeft blijkens artikel 3:264 lid 1 sub b van het Burgerlijk Wetboek
  • 1. het appartementsrecht dat recht geeft op het uitsluitend gebruik van een woning op de zesde verdieping, plaatselijk bekend 9601 EK Hoogezand (gemeente Midden-Groningen), Hoofdstraat 68C, kadastraal bekend gemeente Hoogezand sectie K complexaanduiding 7662-A, appartementsindex 44, uitmakende het vijfennegentig/tweeduizend vijfhonderdste (95/2.500) onverdeelde aandeel in de gemeenschap bestaande uit het appartementsrecht dat recht geeft op het uitsluitend gebruik van dertig flatwoningen op de eerste, tweede, derde, vierde, vijfde en zesde etage en dertig bergingen in de kelder en in de tussenetage, plaatselijk bekend Hoofdstraat 58A tot en met E, 60A tot en met E, 62A tot en met E, 64A tot en met E, 66A tot en met E en 68A tot en met E te Hoogezand, ten tijde van de ondersplitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Hoogezand sectie K complexaanduiding 7662-A, appartementsindex 2, uitmakende het tweeduizend vijfhonderd/vijfduizendste (2.500/5.000) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit: a. het winkelcentrum met flatwoningen, onder- en bijbehorende grond en verdere aanhorigheden, - plaatselijk bekend Hoofdstraat 40, 42, 44, 46, 48/50, 52, 54, 54A, 56 en 70/76 te Hoogezand-Sappermeer. en - plaatselijk bekend Hoofdstraat 58A tot en met E, 60A tot en met E, 62A tot en met E, 64A tot en met E, 66A tot en met E en 68A tot en met E te Hoogezand-Sappermeer, ten tijde van de splitsing kadastraal bekend gemeente Hoogezand sectie K nummer 7509, groot vier en twintig are drie en negentig centiare (24 a 93 ca); b. het recht van opstal voor onbepaalde tijd op: I. de ondergrond van de trapopgang en de grond met de zich daarboven bevindende luifel, grenzend aan het bedoelde winkelcentrum, ten tijde van de splitsing kadastraal bekend gemeente Hoogezand sectie K nummers: - 7638, groot vijf centiare (5 ca); - 7639, groot een are zeven en zestig centiare (1 a 67 ca); II. de ondergrond van de entree, grenzend aan het bedoelde winkelcentrum, ten tijde van de splitsing kadastraal bekend gemeente Hoogezand sectie K nummer 7640, groot twee centiare (2 ca); III. de ondergrond van de entree, grenzend aan het bedoelde winkelcentrum, ten tijde van de splitsing kadastraal bekend gemeente Hoogezand sectie K nummer 7642, groot twee centiare (2 ca); 2. het appartementsrecht dat recht geeft op het uitsluitend gebruik van een berging in de kelder, plaatselijk bekend Hoogezand, Hoofdstraat ongenummerd, kadastraal bekend gemeente Hoogezand sectie K complexaanduiding 7662-A, appartementsindex 56, uitmakende het drie/tweeduizend vijfhonderdste (3/2.500) onverdeelde aandeel in de onder 1 nader omschreven gemeenschap;

  • Gebruikssituatie:

   voorzover bekend bij de eigenaar in gebruik en mogelijk verhuurd aan derde(n)

  Over het object

  • Type
   Appartement
  • Groep
   Woningen
  • Bouwjaar
   BAG: 1972
  • Gebruikssituatie
   Anders
  • Oppervlakte object
   BAG: 82 m²

  Over de veiling

  • Soort
   Executieveiling
  • Biedmethode
   Opbod en afslag
  • Datum
  • Organisator
   Veilingnotaris.nl
  • Inzetpremie
   Ten laste verkoper
  • Toewijzing
   Recht van gunning
  • Belasting
   Overdrachtsbelasting

  Openbare verkoop ex. art. 3:268 BW juncto 3:254 BW.

  Op deze veiling zijn de AVVE 2017 en bijzondere veilingvoorwaarden van toepassing.

  Het is mogelijk om tot en met een onderhands bod uit te brengen.

  Kosten

  Houd, naast het veilingbedrag, rekening met de volgende kosten:

  • + Bijkomende kosten à 6.578,02 EUR
  • + Overdrachtsbelasting
  Kostenoverzicht downloaden

  Dataroom

  Bezig met verbinden

  Notaris

  De Randamie & Verstoep notarissen Dhr. Brian De Randamie Posthoornstraat 13-15 3011 WD Rotterdam

  DR
  In behandeling van
  Dhr. B. (Brian) R. De Randamie

  veilingen@drv-notarissen.nl
  Tel. +31 (0) 104 33 03 55