Vastgoed Veiling

Rotterdam, Söderblomplaats 590

  Söderblomplaats 590
  3069 SR Rotterdam
  • Appartement
  • BAG 55 m² object
  Bij beschikking van de rechtbank Rotterdam de dato 3 april 2024 is verlof verleend om het huurbeding in te roepen tegen de huurders. De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde bevoegdheid tot ontruiming wordt aan de koper overgelaten. Na betekening van de beschikking kan ontruimd worden na een termijn van 14 dagen.
  • 1. het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de tweekamerwoning (type B) met balkon en verder toebehoren, gelegen op de tweede verdieping, plaatselijk bekend als Söderblomplaats 590 te 3069 SR Rotterdam, kadastraal bekend gemeente Hillegersberg, sectie B, complexaanduiding 3234-A, appartementsindex 30, uitmakende het zeven en dertig/tienduizendste (37/10.000e) onverdeeld aandeel in de gehele gemeenschap van een perceel grond met flatgebouw bestaande uit acht verdiepingen op bergingen, bevattende vier zestig (64) vijfkamerwoningen (type D), twee en dertig (32) driekamerwoningen (type E), acht en veertig (48) tweekamerwoningen (type B), twee en dertig tweekamerwoningen (type C), acht (8) driekamerwoningen (type A) en éénhonderd vier en tachtig (184) bergingen op de begane grond, staande en gelegen te Rotterdam, plaatselijk bekend als Söderblomplaats 340 tot en met 706 (even nummers), ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend Hillegersberg, sectie B nummer 2807, groot drie en twintig aren negen en twintig centiaren; 2. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de berging, gelegen op de begane grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend als Söderblomplaats te Rotterdam, niet officieel genummerd, kadastraal bekend gemeente Hillegersberg, sectie B, complexaanduiding 3234-A, appartementsindex 229, uitmakende het vier/tienduizendste (4/10.000e) onverdeeld aandeel in de sub 1. omschreven gemeenschap;

  • Kadastrale gegevens:

   Hillegersberg, sectie B, complexaanduiding 3234-A, appartementsindex 30, Hillegersberg, sectie B, complexaanduiding 3234-A, appartementsindex 229.

  Over het object

  • Type
   Appartement
  • Groep
   Woningen
  • Bouwjaar
   BAG 1972
  • Gebruikssituatie
   Onbekend
  • Oppervlakte object
   BAG 55 m²

  Over de veiling

  • Soort
   Executieveiling
  • Biedmethode
   Opbod en afslag
  • Datum
  • Organisator
   Veilingnotaris.nl
  • Inzetpremie
   Ten laste verkoper
  • Toewijzing
   Recht van gunning
  • Belasting
   Overdrachtsbelasting

  Openbare verkoop ex. art. 3:268 BW juncto 3:254 BW.

  Op deze veiling zijn de AVVE 2017 en bijzondere veilingvoorwaarden van toepassing.

  Het is mogelijk om tot en met een onderhands bod uit te brengen.

  Kosten

  Houd, naast het veilingbedrag, rekening met de volgende kosten:

  • + Bijkomende kosten à 10.967,87 EUR
  • + Overdrachtsbelasting
  Kostenoverzicht downloaden

  Dataroom

  Bezig met verbinden

  Notaris

  Hermans & Schuttevaer N.V. te Amsterdam mr. I.M.B. Balvert Jozef Israëlskade 46 1072 SB Amsterdam

  T
  In behandeling van
  T.Bos

  tbos@herschut.nl
  Tel. +31 (0) 850 81 08 10


  Makelaar

  Voor vragen over deze verkoop kun je terecht bij:

  Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V. Derde Kostverlorenkade 33 1054 TR Amsterdam

  HH
  In behandeling van
  H. Heijer

  bm@khmakelaardij.nl
  Tel. 0205893010