Vastgoed Veiling

Zoetermeer, Heenvlietstraat 4

  Heenvlietstraat 4
  2729 CE Zoetermeer
  • Rijwoning
  • BAG: 106 m² object
  • 153 m² perceel
  De Hypotheekhouder heeft niet tot het inroepen van het huurbeding verzocht, omdat hij hierbij onvoldoende belang heeft blijkens artikel 3:264 lid 1 sub b van het Burgerlijk Wetboek
  • 1. het woonhuis met ondergrond en verder toebehoren, plaatselijk bekend 2729 CE Zoetermeer, Heenvlietstraat 4, kadastraal bekend gemeente Zegwaard sectie F nummer 715, groot één are en drieënvijftig centiare (1 a en 53 ca); 2. het één/negenendertigste (1/39e) onverdeeld aandeel in de strook grond welke bestemd is tot mandelige zaak, bij het Kadaster aangeduid als 2727 CE Zoetermeer, Heenvlietstraat 24, kadastraal bekend gemeente Zegwaard sectie F nummer 733, groot twee are en zesenzeventig centiare (2 a en 76 ca), welke percelen zijn belast met een publiekrechtelijke beperking, te weten: een Huisvestingsverordening, splitsingsvergunningstelsel, Huisvestingwet 2014, met betrokken bestuursorgaan: Gemeente Zoetermeer, afkomstig uit stuk register hypotheken 4, deel 79469, nummer 43, ingeschreven op negenentwintig oktober tweeduizend twintig,

  • Gebruikssituatie:

   voorzover bekend bij de eigenaar in gebruik en mogelijk verhuurd aan derde(n)

  Over het object

  • Type
   Rijwoning
  • Groep
   Woningen
  • Bouwjaar
   BAG: 2002
  • Gebruikssituatie
   Anders
  • Oppervlakte object
   BAG: 106 m²
  • Oppervlakte perceel
   153 m²

  Over de veiling

  • Soort
   Executieveiling
  • Biedmethode
   Opbod en afslag
  • Datum
  • Organisator
   Veilingnotaris.nl
  • Inzetpremie
   Ten laste verkoper
  • Toewijzing
   Recht van gunning
  • Belasting
   Overdrachtsbelasting

  Openbare verkoop ex. art. 3:268 BW juncto 3:254 BW.

  Op deze veiling zijn de AVVE 2017 en bijzondere veilingvoorwaarden van toepassing.

  Het is mogelijk om tot en met een onderhands bod uit te brengen.

  Kosten

  Houd, naast het veilingbedrag, rekening met de volgende kosten:

  • + Bijkomende kosten à 4.811,40 EUR
  • + Overdrachtsbelasting
  Kostenoverzicht downloaden

  Dataroom

  Bezig met verbinden

  Notaris

  De Randamie & Verstoep notarissen Dhr. Brian De Randamie Posthoornstraat 13-15 3011 WD Rotterdam

  M
  In behandeling van
  mw. J.M.Y. Rob

  veilingen@drv-notarissen.nl
  Tel. +31 (0) 104 33 03 55