Vastgoed Veiling

Landerijen nabij Rossum (Overijssel), Rossumermedenweg/Vospeldijk

  Rossumermedenweg/Vospeldijk ong.
  Rossum
  • Agrarische grond
  • 208122 m² perceel
  • Het registergoed dat bestaat uit percelen grond, gelegen aan en nabij de Rossumermedenweg en Vospeldijk te Rossum, kadastraal bekend gemeente Weerselo, sectie Q, nummers: - 110, ter grootte van twee hectare, achtennegentig are twintig centiare (2 ha 98 a 20 ca); - 361, ter grootte van zeven hectare veertien are (7 ha 14 a ); - 362, ter grootte van twee hectare eenendertig are (2 ha 31 a ); - 363, ter grootte van twee hectare negentig are (2 ha 90 a ); en - 698, ter grootte van vijf hectare, achtenveertig are twee centiare (5 ha 48 a 2 ca). Van de koper wordt verwacht dat hij zelf onderzoek instelt naar de feitelijke en juridische eigenschappen van het verkochte, dan wel dat hij, als hij dit onderzoek achterwege laat of gelaten heeft, hij welbewust de daaraan verbonden risico’s aanvaardt zonder enig voorbehoud of enige aanspraak jegens de Verkoper of de notaris. Om een goed beeld van (de staat van) het registergoed te krijgen wordt u geadviseerd om het registergoed te bezichtigen, indien dit mogelijk is. Het registergoed is vanaf de openbare weg te bezichtigen. De koper aanvaardt niet alleen de in de bijzondere voorwaarden vermelde aan het verkochte verbonden erfdienstbaarheden, buurwegen en/of kwalitatieve verplichtingen, maar ook die, welke niet vermeld zouden zijn in de bijzondere veilingvoorwaarden en (achteraf) wel blijken te bestaan. Koper aanvaardt zonder voorbehoud dat de verkoper en de notaris zich bij hun onderzoek naar de hiervoor bedoelde lasten en beperkingen beperken tot hetgeen voorkomt in de laatste titel van aankomst en hetgeen zij feitelijk uit andere bronnen van het verkochte weten met betrekking tot deze lasten en beperkingen. Let op! Het is mogelijk dat gedurende het veilingtraject nadere informatie beschikbaar komt. Houdt u de veilingsite in de gaten voor mogelijke wijziging of aanvulling van de beschikbare informatie.

  • Kadastrale gegevens:

   Kadastraal bekend gemeente Weerselo, sectie Q, nummers: - 110, groot 2.98.20 ha. - 361, groot 7.14.00 ha. - 362, groot 2.31.00 ha. - 363, groot 2.90.00 ha. - 698, groot 5.48.02 ha.

  • Gebruikssituatie:

   De verkoper is (nog) niet (volledig) bekend met de wijze waarop de te verkopen percelen worden gebruikt. Er bestaat een vermoeden dat de gronden in gebruik zijn bij één of meer derden op grond van pachtovereenkomsten.

  Over het object

  • Type
   Agrarische grond
  • Groep
   Gronden
  • Gebruikssituatie
   Onbekend
  • Oppervlakte perceel
   208122 m²
  • Meer info

  Bezichtigingen

  Het verkochte is van de openbare weg te bezichtigen.


  Over de veiling

  • Soort
   Beslagveiling
  • Biedmethode
   Opbod en afslag
  • Status
   Gegund
  • Datum
  • Organisator
   BOG Auctions
  • Inzetpremie
   Ten laste koper
  • Toewijzing
   Recht van gunning
  • Belasting
   Overdrachtsbelasting

  Openbare verkoop ex. artikel 514 e.v. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

  Op deze veiling zijn de AVVI 2015 en bijzondere veilingvoorwaarden van toepassing.

  Kosten

  Houd, naast het veilingbedrag, rekening met de volgende kosten:

  • + Inzetpremie ten laste van koper
  • + Bijkomende kosten à 20.775,00 EUR
  • + Overdrachtsbelasting
  Kostenoverzicht downloaden

  Dataroom

  Bezig met verbinden

  Notaris

  TRIP Advocaten Notarissen te Groningen Dhr. mr. J.H.T. Boiten Hereweg 93 9721 AA Groningen

  DR
  In behandeling van
  Dhr. F.(Frank) Roelink

  veilingen@trip.nl
  Tel. +31 (0) 505 99 79 99