Vastgoed Veiling

Delft, Huyterstraat 4 en 6

  Huyterstraat 4 en 6
  2611 EL Delft
  • Woonhuis
  • 1) een perceel grond met de daarop gelegen opstallen, plaatselijk bekend Huyterstraat 4 en 4A te Delft; en 2) een perceel grond met de daarop gelegen opstallen, plaatselijk bekend Huyterstraat 6 en 4B te Delft. Voor nadere informatie aangaande het registergoed verwijzen wij u naar de openbare websites www.ruimtelijkeplannen.nl en www.bodemloket.nl. Daarnaast kunt u op de website van de gemeente onder andere informatie vinden met betrekking tot gemeentelijke regelgeving aangaande bestemming en huisvesting.

  • Kadastrale gegevens:

   1) kadastraal bekend gemeente Delft, sectie D, nummer 1824, groot 50 centiare; en 2)kadastraal bekend gemeente Delft, sectie D, nummer 1825, groot 50 centiare.

  • Gebruikssituatie:

   Voor wat betreft de huursituatie verwijst de Executant naar Artikel 22 van de Bijzondere Veilingvoorwaarden, waar onder meer is opgenomen: "zal de Verkoper geen verlof als bedoeld in artikel 3:264 lid 5 Burgerlijk Wetboek voor de inroeping van het huurbeding ter zake van de in de Objectinformatie vermelde casu quo opgenomen huurovereenkomst(en) aanvragen aangezien in de Hypotheek geen huurbeding is opgenomen en de Verkoper het huurbeding dus niet kan inroepen." Volgens verkregen informatie is nummer 6 (wonen) verhuurd aan 3 personen. De huurbedragen zijn € 675,00, € 675,00 en € 410,00 per maand. Een van de huurders, die € 675,00 betaalt, heeft bericht dat hij € 600,00 betaalt omdat de aansluiting bij Eneco door hem zelf is geregeld en hij heeft de andere huurders verzocht om een bijdrage voor gas en elektriciteit rechtstreeks aan hem te betalen. Er zijn geen huurovereenkomsten beschikbaar.

  Over het object

  • Type
   Woonhuis
  • Groep
   Woningen
  • Bouwjaar
   1920
  • Gebruikssituatie
   Deels verhuurd

  Bezichtigingen

  Bezichtigen is niet mogelijk. Mocht dat later anders zijn, dan zal informatie daarover hier gepubliceerd worden.


  Over de veiling

  • Soort
   Executieveiling
  • Biedmethode
   Opbod en afslag
  • Datum
  • Organisator
   Veilingnotaris.nl
  • Inzetpremie
   Ten laste verkoper
  • Toewijzing
   Recht van gunning
  • Belasting
   Overdrachtsbelasting

  Openbare verkoop ex. art. 3:268 BW juncto 3:254 BW.

  Op deze veiling zijn de AVVI 2015 en bijzondere veilingvoorwaarden van toepassing.

  Het is mogelijk om tot en met een onderhands bod uit te brengen.

  Kosten

  Houd, naast het veilingbedrag, rekening met de volgende kosten:

  • + Bijkomende kosten à 8.446,24 EUR
  • + Overdrachtsbelasting
  Kostenoverzicht downloaden

  Dataroom

  Bezig met verbinden

  Notaris

  Van der Stap Notarissen Dhr. Meindert Krans Weena 690 3012 CN Rotterdam

  MJ
  In behandeling van
  mevr. A.J. de Jel

  veiling@vdstap.com
  Tel. +31 (0) 881 88 00 00