Vastgoed Veiling

Huurrechten van 11 benzinestationlocaties iov. Rijksvastgoedbedrijf

  Rijksweg A12
  2585 JL Den Haag
  • Tankstation
  LET OP! Deze live veilingen gaan plaatsvinden op woensdag 11 september 2024 in het Leonardo Royal Hotel Den Haag Promenade. Uiterlijk 11 augustus 2024 wordt de mededeling over de toelating tot de veiling gedaan. Voor de toegelaten deelnemers is 23 augustus 2023 de uiterste betaaldatum voor het entreegeld.
  • Dit is de aankondiging van de live veilingen inzake de huurrechten van 11 benzinestations. Deze live veilingen gaan plaatsvinden op woensdag 11 september 2024 in het Leonardo Royal Hotel Den Haag Promenade. Voor de volledige lijst met benzinestations wordt u doorverwezen naar de online dataroom. Veiling huurrechten benzinestations Op 31 juli 2005 is de Wet tot veiling van bepaalde verkooppunten van motorbrandstoffen (in deze brochure verder aan te duiden als: de Wet) in werking getreden. Het doel van de Wet is het vergroten van de prijsconcurrentie op, en het verruimen van de toetredingsmogelijkheden tot de markt van de verkoop van motorbrandstoffen langs wegen in beheer bij het Rijk. Deze doelen vloeien voort uit het project getiteld Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit (MDW) Benzinemarkt. De overheid beoogt met de Wet deze doelen te bereiken door het huurrecht voor een periode van 15 jaren op alle locaties (circa 250) voor een verkooppunt van motorbrandstoffen (verder: benzinestation) langs rijkswegen aan de hand van een vastgesteld schema te veilen. De veiling zal openbaar, objectief, transparant, en niet-discriminatoir zijn, en voldoen aan de eisen van nationaal en Europees recht. Met de partij die op de veiling het hoogste bod op een huurrecht uitbrengt, zal een huurovereenkomst worden gesloten. Als de bestaande wederpartij van de Staat niet zelf het hoogste bod uitbrengt, komt de opbrengst van de eerste ronde van de veiling van het huurrecht ten goede aan de bestaande wederpartij. Als de bestaande wederpartij zelf de hoogste bieder is, betaalt deze in de eerste ronde het verschil tussen het hoogste bod en het op één na hoogste bod, met een maximum van 30% van het eigen bod, aan de Staat. De opbrengst van locaties die in de tweede ronde worden geveild, komt volledig ten goede aan de Staat. Bij deze tweeëntwintigste veiling worden totaal negen locaties geveild. Éen locatie wordt voor het eerst geveild, deze locatie wordt aangeboden in Ronde 1. Acht locaties zijn al eens eerder geveild (of vallen niet onder de overgangsbepalingen van de Wet), deze locaties worden aangeboden in Ronde 2. De veiling vind plaats op 11 september 2024. Veilingvolgorde De volgorde waarin de huurrechten van de locaties worden geveild, zal de notaris bij loting vaststellen op dinsdag 27 augustus 2024 om 11.00 uur, op het kantoor van de Notaris. De loting is openbaar en kan op verzoek worden bijgewoond. De uitslag van de loting wordt gepubliceerd op de website van het Rijksvastgoedbedrijf.

  Over het object

  • Type
   Tankstation
  • Groep
   Commercieel vastgoed
  • Gebruikssituatie
   Verhuurd

  Over de veiling

  • Soort
   Openbare verkoop
  • Datum
  • Organisator
   Troostwijk Auctions
  • Toewijzing
   Recht van gunning

  Kosten

  Houd, naast het veilingbedrag, rekening met de volgende kosten:

   Dataroom

   Bezig met verbinden

   Notaris

   Pillar notarissen Dhr. mr. J.C. Verburg Pr. Beatrixlaan 5 2595 AK Den Haag

   Tel. +31 (0)70 - 200 85 00


   Makelaar

   Voor vragen over deze verkoop kun je terecht bij:

   Rijksvastgoedbedrijf - afdeling Verhuur & Zakelijke Lasten

   MS
   In behandeling van
   Mevr. S.J. Smelt

   postbus.rvb.benzineveiling@rijksoverheid.nl
   Tel. 088 - 115 80 14