Vastgoed Veiling

Tuil, Graaf Reinaldweg 18-20

  Graaf Reinaldweg 18-20
  4176 LX Tuil
  • Herontwikkelingsobject
  • 813 m² object
  • 10.468 m² perceel
  BEZICHTIGING IS MOGELIJK, op 4 maart 2024, van 14.00 tot 16.00 uur. AANMELDING VOORAF IS NOODZAKELIJK. Aanmelden kan tot en met 1 maart a.s., vóór 16:00 uur.
  • Het registergoed dat bestaat uit een perceel/de percelen grond, gelegen aan de Graaf Reinaldweg te Tuil, kadastraal bekend: i. gemeente Haaften, sectie L nummer 969, ter grootte van ongeveer achtenvijftig are en achtenzeventig centiare (58 a 78 ca), aan welk perceel door het kadaster een voorlopige grens en oppervlakte is toegekend; ii. gemeente Haaften, sectie L nummer 967, ter grootte van ongeveer zevenendertig are en dertig centiare (37 a 30 ca), aan welk perceel door het kadaster een voorlopige grens en oppervlakte is toegekend; iii. gemeente Haaften, sectie M nummer 855, ter grootte van vijfenzeventig centiare (75 ca); iv. gemeente Haaften, sectie M nummer 857, ter grootte van zeven are en vijfentachtig centiare (7 a 85 ca), alsmede alle met dat perceel verbonden gebouwen, werken en beplantingen (een voormalige horecagelegenheid met bedrijfswoning, parkeerplaats, water, kade, talud en met verder toebehoren), plaatselijk bekend Graaf Reinaldweg 18-20 te 4176 LX Tuil. Om een goed beeld van (de staat van) het registergoed te krijgen wordt u uitdrukkelijk geadviseerd om het registergoed (kort voor de veiling) te bezichtigen. De koper aanvaardt niet alleen de in de bijzondere voorwaarden vermelde aan het verkochte verbonden erfdienstbaarheden, buurwegen en/of kwalitatieve verplichtingen, maar ook die, welke niet vermeld zouden zijn in de bijzondere veilingvoorwaarden en (achteraf) wel blijken te bestaan. Koper aanvaardt zonder voorbehoud dat de verkoper en de notaris zich bij hun onderzoek naar de hiervoor bedoelde lasten en beperkingen beperken tot hetgeen voorkomt in de laatste titel van aankomst en hetgeen zij feitelijk uit andere bronnen van het verkochte weten met betrekking tot deze lasten en beperkingen. Let op! Het is mogelijk dat gedurende het veilingtraject nadere informatie beschikbaar komt. Houdt u de veilingsite in de gaten voor mogelijke wijziging of aanvulling van de beschikbare informatie. Eveneens wordt verwezen naar de website van de gemeente (o.a. met betrekking tot de gemeentelijke regelgeving aangaande bestemming en huisvesting en een eventuele opkoopbescherming die van toepassing zou kunnen zijn). Mocht u de door u gezochte informatie niet kunnen vinden, neemt u dan contact met de gemeente op. Verkoper (executant) geeft geen enkele garantie met betrekking tot de feitelijke en/of juridische staat van het registergoed. Niet bekend is in hoeverre er nog sprake is van actieve aansluiting op nutsvoorzieningen. Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wat betreft de bouwkundige, milieukundige, technische en/of feitelijke staat van het registergoed. Feitelijke situatie: Door vernielingen en diefstal is het pand (met name inpandig) beschadigd. In het bijzonder is er schade aan kabels, leidingen en installaties.

  • Kadastrale gegevens:

   kadastraal bekend gemeente Haaften, sectie L nummers: - 969, ter grootte van achtenvijftig are en achtenzeventig centiare (58 a 78 ca), - 967, ter grootte van zevenendertig are en dertig centiare (37 a 30 ca), en sectie M nummers: - 855, ter grootte van vijfenzeventig centiare (75 ca), - 857, ter grootte van zeven are en vijfentachtig centiare (7 a 85 ca).

  • Gebruikssituatie:

   Voor zover bekend is het pand ontruimd en niet in gebruik.

  Over het object

  • Type
   Herontwikkelingsobject
  • Groep
   Commercieel vastgoed
  • Bouwjaar
   1971
  • Gebruikssituatie
   Leegstaand
  • Oppervlakte object
   813 m²
  • Oppervlakte perceel
   10.468 m²
  • Meer info

  Bezichtigingen

  Het te verkopen object kan bezichtigd worden. U dient zich hiervoor uiterlijk 1 maart a.s., vóór 16:00 uur aangemeld te hebben bij de notaris.


  Over de veiling

  • Soort
   Executieveiling
  • Biedmethode
   Opbod en afslag
  • Datum
  • Organisator
   BOG Auctions
  • Inzetpremie
   Afwijkend
  • Toewijzing
   Recht van gunning
  • Belasting
   Overdrachtsbelasting

  Openbare verkoop ex. art. 3:268 BW juncto 3:254 BW.

  Op deze veiling zijn de AVVI 2015 en bijzondere veilingvoorwaarden van toepassing.

  Gebruik het biedformulier om een onderhands bod uit te brengen.

  Kosten

  Houd, naast het veilingbedrag, rekening met de volgende kosten:

  • + Inzetpremie (zie bijzondere veilingvoorwaarden)
  • + Bijkomende kosten à 11.200,00 EUR
  • + Overdrachtsbelasting
  Kostenoverzicht downloaden

  Dataroom

  Bezig met verbinden

  Notaris

  TRIP Advocaten Notarissen te Groningen Dhr. mr. A.J. Mes Hereweg 93 9721 AA Groningen

  DR
  In behandeling van
  dhr. F. Roelink

  veilingen@trip.nl
  Tel. +31 (0) 505 99 79 99