Vastgoed Veiling

's-Gravenhage, De Genestetlaan 305

  De Genestetlaan 305
  2522 LL 's-Gravenhage
  • Appartement
  • BAG: 105 m² object
  De Hypotheekhouder heeft niet tot het inroepen van het huurbeding verzocht, omdat hij hierbij onvoldoende belang heeft blijkens artikel 3:264 lid 1 sub b van het Burgerlijk Wetboek.
  • het appartementsrecht dat recht geeft op het uitsluitend gebruik van de woning (volgens de splitsingsakte) op de tweede verdieping (doch volgens de splitsingstekening op de eerste verdieping) met apart staande berging en verder toebehoren, plaatselijk bekend 2522 LL 's-Gravenhage, De Genestetlaan 305, kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage sectie AI complexaanduiding 7905-A, appartementsindex 2, uitmakende het drie/tiende (3/10) onverdeelde aandeel in de gemeenschap bestaande uit het portiekhuis met twee apart staande bergingen, plaatselijk bekend De Genestetlaan 303-305 en 307 te 's-Gravenhage, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage sectie AI nummers 6310 en 6316, tezamen groot één are en vierentachtig centiare (1 a en 84 ca);

  • Gebruikssituatie:

   voorzover bekend bij de eigenaar in gebruik en mogelijk verhuurd aan derde(n)

  Over het object

  • Type
   Appartement
  • Groep
   Woningen
  • Bouwjaar
   BAG: 1939
  • Gebruikssituatie
   Anders
  • Oppervlakte object
   BAG: 105 m²

  Over de veiling

  • Soort
   Executieveiling
  • Biedmethode
   Opbod en afslag
  • Datum
  • Organisator
   Veilingnotaris.nl
  • Inzetpremie
   Ten laste verkoper
  • Toewijzing
   Recht van gunning
  • Belasting
   Overdrachtsbelasting

  Openbare verkoop ex. art. 3:268 BW juncto 3:254 BW.

  Op deze veiling zijn de AVVE 2017 en bijzondere veilingvoorwaarden van toepassing.

  Het is mogelijk om tot en met een onderhands bod uit te brengen.

  Kosten

  Houd, naast het veilingbedrag, rekening met de volgende kosten:

  • + Bijkomende kosten à 5.946,40 EUR
  • + Overdrachtsbelasting
  Kostenoverzicht downloaden

  Dataroom

  Bezig met verbinden

  Notaris

  De Randamie & Verstoep notarissen Dhr. Brian De Randamie Posthoornstraat 13-15 3011 WD Rotterdam

  M
  In behandeling van
  mw. J.M.Y. Rob

  veilingen@drv-notarissen.nl
  Tel. +31 (0) 104 33 03 55


  Makelaar

  Voor vragen over deze verkoop kun je terecht bij:

  Korporaal & Bertels Makelaars Den Haag Arnold Spoelplein 101 2553 CG 's-Gravenhage

  info@korporaalenbertels.nl
  Tel. 070 346 8400