Vastgoed Veiling

Bergeijk, Witrijtseweg 18

  Witrijtseweg 18
  5571 XJ Bergeijk
  • Vrijstaande woning
  • BAG: 487 m² object
  • 31540 m² perceel
  De hypotheekakte op grond waarvan deze executoriale verkoop plaatsvindt, bevat het huurbeding als bedoeld in artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek. Omdat het registergoed woonruimte betreft waarop de artikelen 7:271 tot en met 277 Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn, is verlof van de voorzieningenrechter nodig voor het inroepen van het huurbeding. Het verlof is verleend bij beschikking van de voorzieningenrechter te Oost-Brabant op 8 maart 2024. De door de voorzieningenrechter gegeven ontruimingstermijn is veertien (14) dagen na betekening van de beschikking. Pas na het aflopen van deze termijn kan de koper tot ontruiming overgaan. De ontruiming komt voor rekening en risico van de koper.
  • het woonhuis, met ondergrond en verder toebehoren, plaatselijk bekend 5571 XJ Bergeijk, Witrijtseweg 18, kadastraal bekend gemeente Bergeijk sectie K nummer 557, groot drie hectare, vijftien are en veertig centiare (3 ha, 15 a en 40 ca)

  Over het object

  • Type
   Vrijstaande woning
  • Groep
   Woningen
  • Bouwjaar
   BAG 2006
  • Gebruikssituatie
   Huurbeding is ingeroepen
  • Oppervlakte object
   BAG: 487 m²
  • Oppervlakte perceel
   31540 m²

  Over de veiling

  • Soort
   Executieveiling
  • Biedmethode
   Opbod en afslag
  • Datum
  • Organisator
   Veilingnotaris.nl
  • Inzetpremie
   Ten laste verkoper
  • Toewijzing
   Recht van gunning
  • Belasting
   Overdrachtsbelasting

  Openbare verkoop ex. art. 3:268 BW juncto 3:254 BW.

  Op deze veiling zijn de AVVE 2017 en bijzondere veilingvoorwaarden van toepassing.

  Het is mogelijk om tot en met een onderhands bod uit te brengen.

  Kosten

  Houd, naast het veilingbedrag, rekening met de volgende kosten:

  • + Bijkomende kosten à 4.696,45 EUR
  • + Overdrachtsbelasting
  Kostenoverzicht downloaden

  Dataroom

  Bezig met verbinden

  Notaris

  De Randamie & Verstoep notarissen Dhr. Brian De Randamie Posthoornstraat 13-15 3011 WD Rotterdam

  M
  In behandeling van
  mw. J.M.Y. Rob

  veilingen@drv-notarissen.nl
  Tel. +31 (0) 104 33 03 55


  Makelaar

  Voor vragen over deze verkoop kun je terecht bij:

  Makelaarskantoor Brabant Cassandraplein 1 5631 BA Eindhoven

  info@brabantbv.nl
  Tel. 040 - 243 37 66