Vastgoed Veiling

Enschede, Gronausestraat 200

  Gronausestraat 200
  7533 BT Enschede
  • Appartement
  • BAG 78 m² object
  Achterstand VvE volgens opgave van de VvE per maart 2024 EUR 4.877,38. Bijdrage VvE per maand/kwartaal EUR 325,00. Mutatiekosten VVE koper EUR 215,00. Deze gegevens zijn op 7 februari verwerkt in het kostenoverzicht veiling.
  • Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning op de zevende etage met bergruimte in het souterrain gelegen te 7533 BT Enschede, Gronausestraat 200, kadastraal bekend gemeente Lonneker, sectie O, complexaanduiding 10359, appartementsindex 25, uitmakende het vijf/honderdtweeënnegentigste (5/192) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit twee percelen grond met het daarop staande flatgebouw aan de Gronausestraat 152 tot en met 216 (even nummers) te Enschede, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Lonneker, sectie O nummers 10051 en 10258, tezamen groot vier are en acht en veertig centiare.

  • Kadastrale gegevens:

   kadastraal bekend gemeente Lonneker, sectie O, complexaanduiding 10359, appartementsindex 25

  Over het object

  • Type
   Appartement
  • Groep
   Woningen
  • Bouwjaar
   BAG 1966
  • Gebruikssituatie
   Onbekend
  • Oppervlakte object
   BAG 78 m²

  Over de veiling

  • Soort
   Executieveiling
  • Biedmethode
   Opbod en afslag
  • Datum
  • Organisator
   Veilingnotaris.nl
  • Inzetpremie
   Ten laste verkoper
  • Toewijzing
   Recht van gunning
  • Belasting
   Overdrachtsbelasting

  Openbare verkoop ex. art. 3:268 BW juncto 3:254 BW.

  Op deze veiling zijn de AVVE 2017 en bijzondere veilingvoorwaarden van toepassing.

  Het is mogelijk om tot en met een onderhands bod uit te brengen.

  Kosten

  Houd, naast het veilingbedrag, rekening met de volgende kosten:

  • + Bijkomende kosten à 9.756,61 EUR
  • + Overdrachtsbelasting
  Kostenoverzicht downloaden

  Dataroom

  Bezig met verbinden

  Notaris

  Hermans & Schuttevaer N.V. te Amsterdam mr. I.M.B. Balvert Jozef Israëlskade 46 1072 SB Amsterdam

  DM
  In behandeling van
  D. van Maanen

  dvanmaanen@herschut.nl
  Tel. +31 (0)85 - 081 08 10


  Makelaar

  Voor vragen over deze verkoop kun je terecht bij:

  Ten Hag Makelaars Hengelo Burgemeester Jansenplein 30 7551 ED Hengelo

  hengelo@tenhag.nl
  Tel. 074-250 65 66