Vastgoed Veiling

Beverwijk, Plesmanweg 371

  Plesmanweg 371
  1945 WP Beverwijk
  • Appartement
  • BAG: 82 m² object
  De executant wijst expliciet op artikel 15 van de bijzondere veilingvoorwaarden en dan met name de aanhaling inzake de aanbiedingsplicht. Deze bedingen worden doorgelegd naar de koper. Bij beschikking van de rechtbank Noord-Holland de dato 28 maart 2024 is verlof verleend om het huurbeding in te roepen tegen de huurders. De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde bevoegdheid tot ontruiming wordt aan de koper overgelaten. Na betekening van de beschikking kan ontruimd worden na een termijn van 14 dagen.
  • Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de flatwoning met balkon op de tweede verdieping en met berging gelegen op de begane grond, casu quo het souterrain, staande en gelegen aan de Plesmanweg 371 te Beverwijk, kadastraal bekend gemeente Wijk aan Zee en Duin, sectie B,complexaanduiding 11199-A, appartementsindex 251, uitmakende het éénhonderd vier/zes duizend zevenhonderdvijfentwintigste (104/6725) aandeel in de gemeenschap bestaande uit het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Wijk aan Zee en Duin, sectie B, complexaanduiding 11199-A, appartementsindex 219, uitmakende het één/derde (1/3) aandeel in de gemeenschap bestaande uit het (moeder) appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Wijk aan Zee en Duin, sectie B, complexaanduiding 11199-A, appartementsindex 2, uitmakende het achtduizend negenhonderd zevenenveertigste tienduizendste (8.947/10.000) aandeel in de gemeenschap bestaande uit drie flatgebouwen met naburige bedrijfspanden en bijbehorende grond gelegen aan de Plesmanweg, President Kennedyplein, Uiverhof, Pelikaanhof en de Wijkerbaan te Beverwijk.

  • Kadastrale gegevens:

   kadastraal bekend gemeente Wijk aan Zee en Duin, sectie B,complexaanduiding 11199-A, appartementsindex 251

  Over het object

  • Type
   Appartement
  • Groep
   Woningen
  • Bouwjaar
   BAG 1964
  • Gebruikssituatie
   Huurbeding is ingeroepen
  • Oppervlakte object
   BAG: 82 m²

  Over de veiling

  • Soort
   Executieveiling
  • Biedmethode
   Opbod en afslag
  • Datum
  • Organisator
   Veilingnotaris.nl
  • Inzetpremie
   Ten laste verkoper
  • Toewijzing
   Recht van gunning
  • Belasting
   Overdrachtsbelasting

  Openbare verkoop ex. art. 3:268 BW juncto 3:254 BW.

  Op deze veiling zijn de AVVE 2017 en bijzondere veilingvoorwaarden van toepassing.

  Het is mogelijk om tot en met een onderhands bod uit te brengen.

  Kosten

  Houd, naast het veilingbedrag, rekening met de volgende kosten:

  • + Bijkomende kosten à 9.025,55 EUR
  • + Overdrachtsbelasting
  Kostenoverzicht downloaden

  Dataroom

  Bezig met verbinden

  Notaris

  Hermans & Schuttevaer N.V. te Amsterdam mr. I.M.B. Balvert Jozef Israëlskade 46 1072 SB Amsterdam

  MG
  In behandeling van
  Mevr. B. (Bianca) de Groot

  bdegroot@herschut.nl
  Tel. +31 (0) 850 81 08 10


  Makelaar

  Voor vragen over deze verkoop kun je terecht bij:

  Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V. Derde Kostverlorenkade 33 1054 TR Amsterdam

  HH
  In behandeling van
  Herman Heijer

  bm@khmakelaardij.nl