Vastgoed Veiling

Nieuwegein, Fultonbaan 7 5 met 50 openbare parkeerplaatsen plan Rijnfort

  Fultonbaan 7 5 met 50 openbare parkeerplaatsen plan Rijnfort
  Nieuwegein
  • Kantoor- bedrijfsruimte
  De veilingvoorwaarden zijn op 14 november gewijzigd vastgesteld en in de dataroom geplaatst. Aanvullende informatie over de gebruikssituatie van de openbare parkeerplaatsen en over de achterstand in de bijdragen VvE is nu opgenomen.
  • A) het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een bedrijfs-/commerciële ruimte, entree met verdere aanbehoren in de kelder en op de begane grond, plaatselijk bekend 3439 NE Nieuwegein, Fultonbaan 7 5; B) de vijftig (50) afzonderlijke appartementsrechten, ieder rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een parkeerplaats voor openbaar gebruik, in de kelder, plaatselijk bekend Nieuwegein, Perkinsbaan ongenummerd; Verdere informatie: Voor nadere informatie aangaande het registergoed verwijzen wij u naar de openbare websites www.ruimtelijkeplannen.nl en www.bodemloket.nl. Daarnaast kunt u op de website van de gemeente onder andere informatie vinden met betrekking tot gemeentelijke regelgeving aangaande bestemming en huisvesting. Bijdrage VvE: * de maandelijkse bijdrage aan de VvE voor de bedrijfsruimte is € 138,33; * voor de 50 parkeerplaatsen wordt geen maandelijkse bijdrage aan de VvE in rekening gebracht bij de eigenaar. Op basis van de splitsingsakte is de eigenaar van de commerciële ruimte (index 4) ook (verplicht) lid van de Vereniging levering warmte in het plan Rijnfort te Nieuwegein.

  • Kadastrale gegevens:

   A) kadastraal bekend gemeente Jutphaas, sectie D, complexaanduiding 3833-A, appartementsindex 4, uitmakende het vijf/één honderdste (5/100ste) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit een perceel grond met de daarop gelegen grondgebonden woningen, gestapelde woningen, bedrijfs-/commerciële -ruimte, bergingen en parkeergelegenheden, ten tijde van de splitsing kadastraal bekend gemeente Jutphaas, sectie D, nummer 3979, groot drieënnegentig are en zesenvijftig centiare, welke perceel belast is met een zakelijk opstalrecht ten behoeve van Vereniging levering warmte in het plan Rijnfort te Nieuwegein, voor het hebben, houden, onderhouden en vernieuwen van de installatie voor levering van warmte middels een warmtenet; B) kadastraal bekend gemeente Jutphaas, sectie D, complexaanduiding 3833-A, appartementsindices 245 tot en met 255, 267 tot en met 279, 290 tot en met 302 en 313 tot en met 325, ieder uitmakende het vijf/een duizend vijftigste (5/1.050ste) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van vierenzeventig (74) parkeerplaatsen, éénendertig (31) parkeerboxen en acht (8) parkeerboxen met bergingen, toegangsvoorzieningen en verdere toebehoren, openbare in en uitrit, openbare rijbanen en vijftig (50) parkeerplaatsen voor openbaar gebruik in de kelder, plaatselijk bekend Nieuwegein, aan en nabij Fultonbaan en Perkinsbaan ongenummerd, kadastraal bekend gemeente Jutphaas, sectie D, complexaanduiding 3833-A, appartementsindex 7, uitmakende het twintig/één honderdste (20/100ste) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit een perceel grond met de daarop gelegen grondgebonden woningen, gestapelde woningen, bedrijfs-/commerciële -ruimte, bergingen en parkeergelegenheden, ten tijde van de splitsing kadastraal bekend gemeente Jutphaas, sectie D, nummer 3979, groot drieënnegentig are en zesenvijftig centiare, welke perceel belast is met een zakelijk opstalrecht ten behoeve van Vereniging levering warmte in het plan Rijnfort te Nieuwegein, voor het hebben, houden, onderhouden en vernieuwen van de installatie voor levering van warmte middels een warmtenet;

  • Gebruikssituatie:

   Volgens ontvangen informatie heeft de eigenaar ter zake van de 50 openbare parkeerplaatsen de in de dataroom beschikbare Terbeschikkingstellingsovereenkomst met de VvE van de hoofdsplitsing gesloten. De VvE van de splitsing waarin de 50 openbare parkeerplaatsen vallen, heeft aangegeven de in de dataroom opgenomen Terbeschikkingstellingsovereenkomst niet te kennen en deze Terbeschikingstellingsovereenkomst dan ook niet zondermeer als zijnde rechtsgeldig te accepteren. De VvE geeft voorts aan dat de in de Terbeschikkingstellingsovereenkomst genoemde jaarlijkse vergoeding nooit is opgeëist en niet van plan te zijn deze jaarlijkse vergoeding, wanneer deze in de toekomst wel wordt opgeëist, zondermeer te accepteren zonder de toetsing van de rechtsgeldigheid hiervan.

  Over het object

  • Type
   Kantoor- bedrijfsruimte
  • Groep
   Commercieel vastgoed
  • Gebruikssituatie
   Anders

  Bezichtigingen

  Het is mogelijk dit object op afspraak te bezichtigen. Neem voor het maken van een afspraak contact op met Vastgoed Veiling.


  Over de veiling

  • Soort
   Executieveiling
  • Biedmethode
   Opbod en afslag
  • Datum
  • Organisator
   BOG Auctions
  • Inzetpremie
   Ten laste koper
  • Belasting
   Zie veilingvoorwaarden

  Openbare verkoop ex. art. 3:268 BW juncto 3:254 BW.

  Op deze veiling zijn de AVVI 2015 en bijzondere veilingvoorwaarden van toepassing.

  Het is mogelijk om tot en met een onderhands bod uit te brengen.

  Kosten

  Houd, naast het veilingbedrag, rekening met de volgende kosten:

  • + Inzetpremie ten laste van koper
  • + Bijkomende kosten à 26.204,52 EUR
  • + Belasting (zie bijzondere veilingvoorwaarden)
  Kostenoverzicht downloaden

  Dataroom

  Bezig met verbinden

  Notaris

  Van der Stap Notarissen Dhr. Meindert Krans Weena 690 3012 CN Rotterdam

  MK
  In behandeling van
  mr. M.R.H. Krans

  veiling@vdstap.com
  Tel. +31 (0) 881 88 00 00