Vastgoed Veiling

Nieuwegein, 7 garageboxen/ bergingen plan Rijnfort

  7 garageboxen/ bergingen plan Rijnfort
  Nieuwegein
  • Garagebox
  De veilingvoorwaarden zijn op 14 november gewijzigd vastgesteld en in de dataroom geplaatst. Het is mogelijk dit object op afspraak te bezichtigen op donderdag 30 november vanaf 14:00 uur tot 15:30 uur. Neem voor het maken van een afspraak contact op met Vastgoed Veiling.
  • A) de vier (4) afzonderlijke appartementsrechten, ieder rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een parkeerbox, in de kelder, plaatselijk bekend Nieuwegein, Perkinsbaan ongenummerd. B) de drie (3) afzonderlijke appartementsrechten, ieder rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een parkeerbox met berging, in de kelder, plaatselijk bekend Nieuwegein, Perkinsbaan ongenummerd. Verdere informatie: Voor nadere informatie aangaande het registergoed verwijzen wij u naar de openbare websites www.ruimtelijkeplannen.nl en www.bodemloket.nl. Daarnaast kunt u op de website van de gemeente onder andere informatie vinden met betrekking tot gemeentelijke regelgeving aangaande bestemming en huisvesting.

  • Kadastrale gegevens:

   A) kadastraal bekend gemeente Jutphaas, sectie D, complexaanduiding 3833-A, appartementsindices 382, 383, 384 en 385, ieder uitmakende het tien/een duizend vijftigste (10/1.050ste) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van vierenzeventig (74) parkeerplaatsen, éénendertig (31) parkeerboxen en acht (8) parkeerboxen met bergingen, toegangsvoorzieningen en verdere toebehoren, openbare in en uitrit, openbare rijbanen en vijftig (50) parkeerplaatsen voor openbaar gebruik in de kelder, plaatselijk bekend Nieuwegein, aan en nabij Fultonbaan en Perkinsbaan ongenummerd, kadastraal bekend gemeente Jutphaas, sectie D, complexaanduiding 3833-A, appartementsindex 7, uitmakende het twintig/één honderdste (20/100ste) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit een perceel grond met de daarop gelegen grondgebonden woningen, gestapelde woningen, bedrijfs-/commerciële -ruimte, bergingen en parkeergelegenheden, ten tijde van de splitsing kadastraal bekend gemeente Jutphaas, sectie D, nummer 3979, groot drieënnegentig are en zesenvijftig centiare, welke perceel belast is met een zakelijk opstalrecht ten behoeve van Vereniging levering warmte in het plan Rijnfort te Nieuwegein, voor het hebben, houden, onderhouden en vernieuwen van de installatie voor levering van warmte middels een warmtenet; B) kadastraal bekend gemeente Jutphaas, sectie D, complexaanduiding 3833-A, appartementsindices 392, 393 en 394, ieder uitmakende het vijftien/een duizend vijftigste (15/1.050ste) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van vierenzeventig (74) parkeerplaatsen, éénendertig (31) parkeerboxen en acht (8) parkeerboxen met bergingen, toegangsvoorzieningen en verdere toebehoren, openbare in en uitrit, openbare rijbanen en vijftig (50) parkeerplaatsen voor openbaar gebruik in de kelder, plaatselijk bekend Nieuwegein, aan en nabij Fultonbaan en Perkinsbaan ongenummerd, kadastraal bekend gemeente Jutphaas, sectie D, complexaanduiding 3833-A, appartementsindex 7, uitmakende het twintig/één honderdste (20/100ste) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit een perceel grond met de daarop gelegen grondgebonden woningen, gestapelde woningen, bedrijfs-/commerciële -ruimte, bergingen en parkeergelegenheden, ten tijde van de splitsing kadastraal bekend gemeente Jutphaas, sectie D, nummer 3979, groot drieënnegentig are en zesenvijftig centiare, welke perceel belast is met een zakelijk opstalrecht ten behoeve van Vereniging levering warmte in het plan Rijnfort te Nieuwegein, voor het hebben, houden, onderhouden en vernieuwen van de installatie voor levering van warmte middels een warmtenet;

  Over het object

  • Type
   Garagebox
  • Groep
   Parkeerplaatsen
  • Gebruikssituatie
   Leegstaand

  Bezichtigingen

  Het is mogelijk dit object op afspraak te bezichtigen. Neem voor het maken van een afspraak contact op met Vastgoed Veiling.


  Over de veiling

  • Soort
   Executieveiling
  • Biedmethode
   Opbod en afslag
  • Datum
  • Organisator
   BOG Auctions
  • Inzetpremie
   Ten laste koper
  • Belasting
   Zie veilingvoorwaarden
  • Dataroom

  Openbare verkoop ex. art. 3:268 BW juncto 3:254 BW.

  Op deze veiling zijn de AVVI 2015 en bijzondere veilingvoorwaarden van toepassing.

  Het is mogelijk om tot en met een onderhands bod uit te brengen.

  Kosten

  Houd, naast het veilingbedrag, rekening met de volgende kosten:

  • + Inzetpremie ten laste van koper
  • + Bijkomende kosten à 18.807,28 EUR
  • + Belasting (zie bijzondere veilingvoorwaarden)
  Kostenoverzicht downloaden
  Bezig met verbinden

  Notaris

  Van der Stap Notarissen Dhr. Meindert Krans Weena 690 3012 CN Rotterdam

  MK
  In behandeling van
  mr. M.R.H. Krans

  veiling@vdstap.com
  Tel. +31 (0) 881 88 00 00