Vastgoed Veiling

Vleuten, Haarzichtlaan 33

  Haarzichtlaan 33
  3451 DP Vleuten
  • Geschakelde woning
  • BAG: 178 m² object
  • 150 m² perceel
  Bij beschikking de dato 1 november 2023 van de Rechtbank Midden-Nederland is verlof verleend om het huurbeding in te roepen tegen de onbekende huurders c.q. onderhuurders met een ontruimingstermijn van 8 weken na de betekening van de beschikking aan de huurders c.q. onderhuurders.
  • a. het woonhuis met ondergrond, erf, tuin en al hetgeen volgens verkeersopvatting daartoe behoort, gelegen te 3451 DP Vleuten, Haarzichtlaan 33, kadastraal bekend gemeente Vleuten, sectie D, nummer 1053 ter grootte van een honderd vijftig vierkante meter (150 m²) b. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de parkeerplaats gelegen nabij 3451 DP Vleuten, Haarzichtlaan 33, kadastraal bekend gemeente Vleuten, sectie D, complexaanduiding 991-A, appartementsindex 14; uitmakende het een/eenentwintigste (1/21) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, betaande uit een perceel grond met instructurele voorzieningen en parkeerplaatsen cum annexis te Vleuten, ten tijde van splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Vleuten, sectie D, nummer 990 en sectie E nummers 8666, 8668 en 8669

  • Kadastrale gegevens:

   Vleuten, sectie D nummer 1053 Vleuten, sectie D nummer 991A-14

  Over het object

  • Type
   Geschakelde woning
  • Groep
   Woningen
  • Bouwjaar
   2021
  • Gebruikssituatie
   Onbekend
  • Oppervlakte object
   BAG: 178 m²
  • Oppervlakte perceel
   150 m²
  • Meer info

  Over de veiling

  • Soort
   Executieveiling
  • Biedmethode
   Opbod en afslag
  • Datum
  • Organisator
   Veilingnotaris.nl
  • Inzetpremie
   Ten laste koper
  • Belasting
   Overdrachtsbelasting

  Openbare verkoop ex. art. 3:268 BW juncto 3:254 BW.

  Op deze veiling zijn de AVVE 2017 en bijzondere veilingvoorwaarden van toepassing.

  Het is mogelijk om tot en met een onderhands bod uit te brengen.

  Kosten

  Houd, naast het veilingbedrag, rekening met de volgende kosten:

  • + Inzetpremie ten laste van koper
  • + Bijkomende kosten à 4.820,53 EUR
  • + Overdrachtsbelasting
  Kostenoverzicht downloaden

  Dataroom

  Bezig met verbinden

  Notaris

  Hermans & Schuttevaer N.V. te Amsterdam mr. I.M.B. Balvert Jozef Israëlskade 46 1072 SB Amsterdam

  TV
  In behandeling van
  Team Veilingen

  veilingen@herschut.nl
  Tel. 085-0810810


  Makelaar

  Voor vragen over deze verkoop kun je terecht bij:

  Pauw Makelaardij Willem van Noortstraat 129 3514 GD Utrecht

  info@pauwmakelaardij.nl
  Tel. +31(0)30 - 271 03 33