Vastgoed Veiling

Almere, Enschedepad 97

  Enschedepad 97
  1324 GE Almere
  • Bedrijfsruimte
  • BAG: 102 m² object
  Volgens verkregen informatie rust er geen woonbestemming op het Registergoed; de lopende huuroverenkomst(en) zijn dus strijdig met het vigerende bestemmingsplan. Koper loopt het risico dat door de gemeente handhavend tegen de huidige bewoning wordt opgetreden.
  • Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de bedrijfsruimte op de begane grond, plaatselijk bekend 1324 GE Almere, Enschedepad 97, kadastraal bekend gemeente Almere, sektie K, nummer 5959-A, appartementsindex 1, uitmakende het twee/vijfde (2/5) onverdeeld aandeel in de gesplitste gemeenschap, bestaande uit een perceel grond te Almere, met de daarop gestichte opstallen, plaatselijk bekend Enschedepad 97-99, ten tijde van de splitsing kadastraal bekend gemeente Almere, sektie K, nummer 4257, groot een are en twintig centiare (1.20 are), belast met een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5 lid 3 sub b van de Belemmeringenwet Privaatrecht.

  • Kadastrale gegevens:

   Almere, sectie K nummer 5959-A-1

  Over het object

  • Type
   Bedrijfsruimte
  • Groep
   Commercieel vastgoed
  • Bouwjaar
   1982
  • Gebruikssituatie
   Onbekend
  • Oppervlakte object
   BAG: 102 m²
  • Meer info

  Over de veiling

  • Soort
   Executieveiling
  • Biedmethode
   Opbod en afslag
  • Status
   Geannuleerd
  • Datum
  • Organisator
   BOG Auctions
  • Inzetpremie
   Ten laste koper
  • Belasting
   Overdrachtsbelasting
  • Dataroom

  Openbare verkoop ex. art. 3:268 BW juncto 3:254 BW.

  Op deze veiling zijn de AVVI 2015 en bijzondere veilingvoorwaarden van toepassing.

  Het is mogelijk om tot en met een onderhands bod uit te brengen.

  Kosten

  Houd, naast het veilingbedrag, rekening met de volgende kosten:

  • + Inzetpremie ten laste van koper
  • + Bijkomende kosten à 18.757,39 EUR
  • + Overdrachtsbelasting
  Kostenoverzicht downloaden
  • Soort
   Executieveiling
  • Status
   Geannuleerd
  Let op! Deze veiling is geannuleerd — Bieden op dit object is niet mogelijk

  Notaris

  Hermans & Schuttevaer N.V. te Amsterdam mr. I.M.B. Balvert Jozef Israëlskade 46 1072 SB Amsterdam

  DB
  In behandeling van
  Dhr. T. (Ton) Bos

  tbos@herschut.nl
  Tel. 085-0810892