Vastgoed Veiling

Tilburg, Nassaustraat 4a

  Nassaustraat 4a
  5046 NZ Tilburg
  • Hoekwoning
  • BAG 118 m² object
  • 44 m² perceel
  Omdat het registergoed woonruimte betreft waarop de artikelen 7:271 tot en met 277 Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn, is verlof van de voorzieningenrechter nodig voor het inroepen van het huurbeding. De verkoper heeft dit verlof gevraagd. Het verlof is verleend bij beschikking van de voorzieningenrechter te Zeeland-Brabant op achttien september tweeduizend drieëntwintig. De door de voorzieningenrechter gegeven ontruimingstermijn is drie (3) dagen vanaf de betekening van de beschikking. De executant, zal de beschikking voor rekening van koper door de deurwaarder laten betekenen. De uitoefening van de (overige) bevoegdheden op grond van artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek wordt aan de koper overgelaten. De verkoper staat niet in voor de bevoegdheid van de koper tot ontruiming. Voor gebruik op andere grond dan huur geldt dat wat hiervoor is vermeld over de ontruiming. Er vindt geen verrekening van huren en/of waarborgsommen plaats
  • 1. het woonhuis met erf, tuin en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend 5046 NZ Tilburg, Nassaustraat 4A, kadastraal bekend gemeente Tilburg sectie O nummer 5896, groot dertig centiare (30 ca); 2. het perceel grond met daarop staande opstallen, zonder plaatselijke aanduiding, nabij de Nassaustraat 4A te 5046 NZ Tilburg, kadastraal bekend gemeente Tilburg sectie O nummer 5893, grootveertien centiare (14 ca); 3. het een/achtste onverdeeld aandeel in het mandelige perceel bestemd tot binnenterrein met toegangsweg, gelegen aan en nabij de Nassaustraat te Tilburg, zonder plaatselijke aanduiding, kadastraal bekend gemeente Tilburg sectie O nummer 5895, groot één are en drieëntachtig centiare (1 a en 83 ca);

  Over het object

  • Type
   Hoekwoning
  • Groep
   Woningen
  • Bouwjaar
   2001
  • Gebruikssituatie
   Verhuurd
  • Oppervlakte object
   BAG 118 m²
  • Oppervlakte perceel
   44 m²
  • Meer info

  Bezichtigingen


  Over de veiling

  • Soort
   Executieveiling
  • Biedmethode
   Opbod en afslag
  • Datum
  • Organisator
   Veilingnotaris.nl
  • Inzetpremie
   Ten laste verkoper
  • Belasting
   Overdrachtsbelasting

  Openbare verkoop ex. art. 3:268 BW juncto 3:254 BW.

  Op deze veiling zijn de AVVE 2017 en bijzondere veilingvoorwaarden van toepassing.

  Het is mogelijk om tot een onderhands bod uit te brengen.

  Kosten

  Houd, naast het veilingbedrag, rekening met de volgende kosten:

  • + Bijkomende kosten à 6.680,91 EUR
  • + Overdrachtsbelasting
  Kostenoverzicht downloaden

  Dataroom

  Bezig met verbinden

  Notaris

  De Randamie & Verstoep notarissen Dhr. Brian De Randamie Posthoornstraat 13-15 3011 WD Rotterdam

  DR
  In behandeling van
  Dhr. B. (Brian) R. De Randamie

  veilingen@drv-notarissen.nl
  Tel. +31(0)10 - 433 03 55