Vastgoed Veiling

Twiskeweg 318, Zaandam

  Twiskeweg 318
  1503 AJ Zaandam
  • Appartement
  • 77 m² object
  De Hypotheekhouder heeft niet tot het inroepen van het huurbeding verzocht, omdat hij hierbij onvoldoende belang heeft blijkens artikel 3:264 lid 1 sub b van het Burgerlijk Wetboek
  • 1. het appartementsrecht dat recht geeft op het uitsluitend gebruik van de woning op de tweede verdieping met berging op de begane grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend Twiskeweg 318 te 1503 AJ Zaandam (gemeente Zaanstad), kadastraal bekend gemeente Zaandam sectie D complexaanduiding 4811 A, appartementsindex 46, uitmakende het elf/éénduizend éénhonderd vierde (11/1.104) onverdeelde aandeel in de gemeenschap bestaande uit het flatgebouw met ondergrond, erf en verdere aanhorigheden, gelegen aan de Twiskeweg/Poelenburg te Zaandam, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Zaandam sectie D nummer 3538, groot drieëntwintig are en vierenveertig centiare (23 a en 44 ca); 2. het appartementsrecht dat recht geeft op het uitsluitend gebruik van de garage, gelegen op de begane grond, plaatselijk bekend Twiskeweg 316 GA09 te Zaandam (gemeente Zaanstad), kadastraal bekend gemeente Zaandam sectie D complexaanduiding 4811 A, appartementsindex 111, uitmakende het één/éénduizend éénhonderd vierde (1/1.104) onverdeelde aandeel in de hiervoor onder 1. gemelde gemeenschap,

  • Gebruikssituatie:

   voorzover bekend bij de eigenaar in gebruik en mogelijk verhuurd aan derde(n)

  Over het object

  • Type
   Appartement
  • Groep
   Woningen
  • Bouwjaar
   1964
  • Gebruikssituatie
   Anders
  • Oppervlakte object
   77 m²
  • Meer info

  Over de veiling

  • Soort
   Executieveiling
  • Biedmethode
   Opbod en afslag
  • Datum
  • Organisator
   Veilingnotaris.nl
  • Inzetpremie
   Ten laste verkoper
  • Belasting
   Overdrachtsbelasting

  Openbare verkoop ex. art. 3:268 BW juncto 3:254 BW.

  Op deze veiling zijn de AVVE 2017 en bijzondere veilingvoorwaarden van toepassing.

  Het is mogelijk om tot een onderhands bod uit te brengen.

  Kosten

  Houd, naast het veilingbedrag, rekening met de volgende kosten:

  • + Bijkomende kosten à 8.239,90 EUR
  • + Overdrachtsbelasting
  Kostenoverzicht downloaden

  Dataroom

  Bezig met verbinden

  Notaris

  De Randamie & Verstoep notarissen Dhr. Brian De Randamie Posthoornstraat 13-15 3011 WD Rotterdam

  DR
  In behandeling van
  Dhr. B. (Brian) R. De Randamie

  veilingen@drv-notarissen.nl
  Tel. +31(0)10 - 433 03 55