Vastgoed Veiling

Spuistraat 3F12, Amsterdam

  Spuistraat 3F12
  1012 SP Amsterdam
  • Appartement
  • 52 m² object
  De Hypotheekhouder heeft niet tot het inroepen van het huurbeding verzocht, omdat hij hierbij onvoldoende belang heeft blijkens artikel 3:264 lid 1 sub b van het Burgerlijk Wetboek
  • Het appartementsrecht dat recht geeft op het uitsluitend gebruik van de bedrijfsruimte (volgens Basisregistratie Adressen en Gebouwen woning) gelegen op de tweede verdieping en verder toebehoren, plaatselijk bekend 1012SP Amsterdam, Spuistraat 3 F 12, kadastraal bekend gemeente Amsterdam sectie F complexaanduiding 7509 A, appartementsindex 13, uitmakende het zesenveertig/éénduizendste (46/1.000) onverdeelde aandeel in de gemeenschap bestaande uit het gebouw, bevattende op de parterre een bedrijfsruimte in gebruik als restaurant en twintig luxe appartementen, met zolder, vliering en verder toebehoren, gelegen te Amsterdam aan de Spuistraat 3 e en 3 f en Nieuwezijds Voorburgwal 24 en 26, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Amsterdam sectie F nummers 2032 en 2033, tezamen groot twee are en vijfendertig centiare (2 a en 35 ca), welk registergoed een Rijksmonument is; het registergoed is belast publiekrechtelijke beperkingen, te weten: - Huisvestingsweg 2014: vaststelling huisvestingsverordening inzake vergunningenstelsel ten behoeve van de Gemeente Amsterdam; - zes inzake de Erfgoedwet: Afschrift inschrijving monument of archeologisch monument in rijksmonumentenregister door minister OCW, met betrokken bestuursorgaan: De Staat Onderwijs;

  • Gebruikssituatie:

   voorzover bekend bij de eigenaar in gebruik en mogelijk verhuurd aan derde(n)

  Over het object

  • Type
   Appartement
  • Groep
   Woningen
  • Bouwjaar
   1765
  • Gebruikssituatie
   Anders
  • Oppervlakte object
   52 m²
  • Meer info

  Over de veiling

  • Soort
   Executieveiling
  • Biedmethode
   Opbod en afslag
  • Datum
  • Organisator
   Veilingnotaris.nl
  • Inzetpremie
   Ten laste verkoper
  • Belasting
   Overdrachtsbelasting

  Openbare verkoop ex. art. 3:268 BW juncto 3:254 BW.

  Op deze veiling zijn de AVVE 2017 en bijzondere veilingvoorwaarden van toepassing.

  Het is mogelijk om tot een onderhands bod uit te brengen.

  Kosten

  Houd, naast het veilingbedrag, rekening met de volgende kosten:

  • + Bijkomende kosten à 13.470,27 EUR
  • + Overdrachtsbelasting
  Kostenoverzicht downloaden

  Dataroom

  Bezig met verbinden

  Notaris

  De Randamie & Verstoep notarissen Dhr. Brian De Randamie Posthoornstraat 13-15 3011 WD Rotterdam

  DR
  In behandeling van
  Dhr. B. (Brian) R. De Randamie

  veilingen@drv-notarissen.nl
  Tel. +31(0)10 - 433 03 55