Vastgoed Veiling

Tilburg, Schinveldstraat 48

  Schinveldstraat 48
  5035 GC Tilburg
  • Hoekwoning
  • BAG: 148 m² object
  • 141 m² perceel
  Omdat het registergoed woonruimte betreft waarop de artikelen 7:271 tot en met 277 Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn, is verlof van de voorzieningenrechter nodig voor het inroepen van het huurbeding. De verkoper heeft dit verlof gevraagd. Het verlof is verleend bij beschikking van de voorzieningenrechter te rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, op negentien oktober tweeduizend drieëntwintig. De door de voorzieningenrechter gegeven ontruimingstermijn is drie (3) dagen vanaf de datum van betekening van de beschikking. Pas na het aflopen van deze termijn kan de koper tot ontruiming overgaan. De ontruiming komt voor rekening en risico van de koper De uitoefening van de overige bevoegdheden op grond van artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek wordt aan de koper overgelaten. Executant heeft registergoed ontruimd en in beheer genomen.
  • Het woonhuis met ondergrond en verder toebehoren, plaatselijk bekend 5035 GC Tilburg, Schinveldstraat 48, kadastraal bekend gemeente Tilburg sectie AG nummer 5973, groot één are en éénenveertig centiare (1 a en 41 ca).

  Over het object

  • Type
   Hoekwoning
  • Groep
   Woningen
  • Bouwjaar
   2000
  • Gebruikssituatie
   Huurbeding is ingeroepen
  • Oppervlakte object
   BAG: 148 m²
  • Oppervlakte perceel
   141 m²

  Over de veiling

  • Soort
   Executieveiling
  • Biedmethode
   Opbod en afslag
  • Datum
  • Organisator
   Veilingnotaris.nl
  • Inzetpremie
   Ten laste verkoper
  • Belasting
   Overdrachtsbelasting
  • Dataroom

  Openbare verkoop ex. art. 3:268 BW juncto 3:254 BW.

  Op deze veiling zijn de AVVE 2017 en bijzondere veilingvoorwaarden van toepassing.

  Het is mogelijk om tot en met een onderhands bod uit te brengen.

  Kosten

  Houd, naast het veilingbedrag, rekening met de volgende kosten:

  • + Bijkomende kosten à 4.668,95 EUR
  • + Overdrachtsbelasting
  Kostenoverzicht downloaden
  Bezig met verbinden

  Notaris

  De Randamie & Verstoep notarissen Dhr. Brian De Randamie Posthoornstraat 13-15 3011 WD Rotterdam

  DR
  In behandeling van
  Dhr. B. (Brian) R. De Randamie

  veilingen@drv-notarissen.nl
  Tel. +31(0)10 - 433 03 55


  Makelaar

  Voor vragen over deze verkoop kun je terecht bij:

  OMM Makelaars Ketelhavenstraat 43 5045 NG Tilburg

  info@omm-makelaars.nl