Vastgoed Veiling

Kloosterstraat 9, Sneek

  Kloosterstraat 9
  8603 XG Sneek
  • Hoekwoning
  • BAG: 98 m² object
  • 159 m² perceel
  Omdat het registergoed woonruimte betreft waarop de artikelen 7:271 tot en met 277 Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn, is verlof van de voorzieningenrechter nodig voor het inroepen van het huurbeding. De verkoper heeft dit verlof gevraagd. Het verlof is verleend bij beschikking van de voorzieningenrechter te Noord-Nederland, locatie Leeuwarden op veertien september 2023. De door de voorzieningenrechter gegeven ontruimingstermijn is drie (3) dagen na betekening van de beschikking. Pas na het aflopen van deze termijn kan de koper tot ontruiming overgaan. De uitoefening van de (overige) bevoegdheden op grond van artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek wordt aan de koper overgelaten. De verkoper staat niet in voor de bevoegdheid van de koper tot ontruiming. Voor gebruik op andere grond dan huur geldt dat wat hiervoor is vermeld over de ontruiming. Er vindt geen verrekening van huren en/of waarborgsommen plaats.
  • Het woonhuis met erf, ondergrond en verder toebehoren, plaatselijk bekend 8603 XG Sneek, Kloosterstraat 9, kadastraal bekend gemeente Sneek sectie A nummer 3057, groot één are en negenenvijftig centiare (1 a en 59 ca)

  • Gebruikssituatie:

   bij de eigenaar in gebruik en mogelijk verhuurd. Het huur- beheers- en ontruimingsbeding is ingeroepen.

  Over het object

  • Type
   Hoekwoning
  • Groep
   Woningen
  • Bouwjaar
   1923
  • Gebruikssituatie
   Anders
  • Oppervlakte object
   BAG: 98 m²
  • Oppervlakte perceel
   159 m²

  Over de veiling

  • Soort
   Executieveiling
  • Biedmethode
   Opbod en afslag
  • Status
   Geannuleerd
  • Datum
  • Organisator
   Veilingnotaris.nl
  • Inzetpremie
   Ten laste verkoper
  • Belasting
   Overdrachtsbelasting

  Openbare verkoop ex. art. 3:268 BW juncto 3:254 BW.

  Op deze veiling zijn de AVVE 2017 en bijzondere veilingvoorwaarden van toepassing.

  Het is mogelijk om tot een onderhands bod uit te brengen.

  Kosten

  Houd, naast het veilingbedrag, rekening met de volgende kosten:

  • + Bijkomende kosten à 4.668,95 EUR
  • + Overdrachtsbelasting
  Kostenoverzicht downloaden

  Dataroom

  Bezig met verbinden

  Notaris

  De Randamie & Verstoep notarissen Dhr. Brian De Randamie Posthoornstraat 13-15 3011 WD Rotterdam

  DR
  In behandeling van
  Dhr. B. (Brian) R. De Randamie

  veilingen@drv-notarissen.nl
  Tel. +31(0)10 - 433 03 55


  Makelaar

  Voor vragen over deze verkoop kun je terecht bij:

  Kuperus Makelaardij

  Tel. 0512-54 24 42

  Deze website maakt gebruik van cookies.
  Lees meer in onze privacy- en cookieverklaring.