Vastgoed Veiling

Malvert 2216, Nijmegen

  Malvert 2216
  6538 AM Nijmegen
  • Rijwoning
  • BAG: 123 m² object
  • 230 m² perceel
  De executant zal de woning niet ontruimen en laat de bevoegdheid daartoe aan de koper op de veiling, voor diens rekening en risico, over. Blijkens een email dd 21 september 2023 van de voorkeursgerechtigde, Stichting Woonwaarts, is de aanbiedingsplicht/terugkoopregeling komen te vervallen.
  • 1. Het woonhuis met ondergrond en verder toebehoren, plaatselijk bekend 6538 AM Nijmegen, Malvert 2216, kadastraal bekend gemeente Hatert sectie N nummer 2663, groot één are en drieënvijftig centiare (1 a en 53 ca); 2. Een één/achtste (1/8e) onverdeeld aandeel in het (mandelig) achterpad achter/nabij de woningen Malvert 2210 tot en met 2224 (even nummers), kadastraal bekend gemeente Hatert sectie N nummer 2667, groot zevenenzeventig centiare (77 ca),

  • Gebruikssituatie:

   Voor zover bekend leegstaand. De executant heeft het huur- beheer en ontruimingsbeding ingeroepen

  Over het object

  • Type
   Rijwoning
  • Groep
   Woningen
  • Bouwjaar
   1890
  • Gebruikssituatie
   Anders
  • Oppervlakte object
   BAG: 123 m²
  • Oppervlakte perceel
   230 m²

  Over de veiling

  • Soort
   Executieveiling
  • Biedmethode
   Opbod en afslag
  • Status
   Onderhands verkocht
  • Datum
  • Organisator
   Veilingnotaris.nl
  • Inzetpremie
   Ten laste verkoper
  • Belasting
   Overdrachtsbelasting

  Openbare verkoop ex. art. 3:268 BW juncto 3:254 BW.

  Op deze veiling zijn de AVVE 2017 en bijzondere veilingvoorwaarden van toepassing.

  Het is mogelijk om tot een onderhands bod uit te brengen.

  Kosten

  Houd, naast het veilingbedrag, rekening met de volgende kosten:

  • + Bijkomende kosten à 4.783,90 EUR
  • + Overdrachtsbelasting
  Kostenoverzicht downloaden

  Dataroom

  Bezig met verbinden

  Notaris

  De Randamie & Verstoep notarissen Dhr. Brian De Randamie Posthoornstraat 13-15 3011 WD Rotterdam

  R
  In behandeling van
  Dhr. B. (Brian) R. De Randamie

  veilingen@drv-notarissen.nl
  Tel. +31(0)10 - 433 03 55