Vastgoed Veiling

Emmen, Angelsloërdijk 11 (de onverdeelde helft)

  Angelsloërdijk 11
  7822 HK Emmen
  • Vrijstaande woning
  • 188 m² object
  • 898 m² perceel
  Let op: de veiling betreft de onverdeelde helft van de woning.
  • DE AAN DE RECHTHEBBENDE TOEBEHORENDE ONVERDEELDE HELFT IN het registergoed dat bestaat uit een perceel grond, gelegen aan de Angelsloërdijk te Emmen, kadastraal bekend gemeente Emmen, sectie F nummers: - 6911, ter grootte van acht are en zesenzestig centiare (8 a 66 ca), en - 11760, ter grootte van tweeëndertig centiare (32 ca), alsmede alle met dat perceel verbonden gebouwen, werken en beplantingen (het woonhuis met verder toebehoren), plaatselijk bekend 7822 HK Emmen, Angelsloërdijk 11. LET OP! Het Registergoed betreft een onverdeeld aandeel in een gemeenschap in de zin van Titel 7 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek. Het feit dat ten gevolge van de Verkoop slechts een onverdeelde helft van een onroerende zaak in een eigendom wordt verkregen heeft gevolgen voor de rechten en bevoegdheden van Koper om na eigendomsverkrijging over het Registergoed te beschikken. De Koper wordt geacht na eigendomsverkrijging zelf contact op te nemen met de medegerechtigde om – voor zover nodig – afspraken te maken over het gebruik van de Onroerende Zaak, het onderhoud daarvan en de verdeling van de daarvan verbonden kosten en opbrengsten.

  • Kadastrale gegevens:

   kadastraal bekend gemeente Emmen, sectie F nummers: - 6911, ter grootte van acht are en zesenzestig centiare (8 a 66 ca), en - 11760, ter grootte van tweeëndertig centiare (32 ca).

  • Gebruikssituatie:

   Voor zover Verkoper bekend is het Registergoed thans in gebruik bij de Rechthebbende en/of de medegerechtigde.

  Over het object

  • Type
   Vrijstaande woning
  • Groep
   Woningen
  • Bouwjaar
   1934
  • Gebruikssituatie
   Anders
  • Oppervlakte object
   188 m²
  • Oppervlakte perceel
   898 m²
  • Meer info

  Bezichtigingen

  Inpandige bezichtiging is vooralsnog niet mogelijk. Voor zover bezichtiging mogelijk wordt, zullen de tijdstippen hier worden weergegeven.


  Over de veiling

  • Soort
   Executieveiling
  • Biedmethode
   Opbod en afslag
  • Status
   Geannuleerd
  • Datum
  • Organisator
   Veilingnotaris.nl
  • Inzetpremie
   Ten laste verkoper
  • Belasting
   Overdrachtsbelasting
  • Dataroom

  Openbare verkoop ex. artikel 514 e.v. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

  Op deze veiling zijn de AVVI 2015 en bijzondere veilingvoorwaarden van toepassing.

  Kosten

  Houd, naast het veilingbedrag, rekening met de volgende kosten:

  • + Bijkomende kosten à 5.401,00 EUR
  • + Overdrachtsbelasting
  Kostenoverzicht downloaden
  • Soort
   Executieveiling
  • Status
   Geannuleerd
  Let op! Deze veiling is geannuleerd — Bieden op dit object is niet mogelijk

  Notaris

  TRIP Advocaten Notarissen te Groningen Dhr. mr. J.H.T. Boiten Hereweg 93 9721 AA Groningen

  DR
  In behandeling van
  dhr. F. Roelink

  veilingen@trip.nl
  Tel. +31 (0)50 - 599 79 99