Vastgoed Veiling

Almere, Vijverbos 14

  Vijverbos 14
  1358 EH Almere
  • Villa
  • 335 m² object
  • 2159 m² perceel
  Het verlof voor het inroepen van het huurbeding tegen de eventuele (onbekende) huurder(s) is verleend.
  • het registergoed dat bestaat uit een perceel grond, gelegen aan de Vijverbos te Almere alsmede alle met dat perceel verbonden gebouwen, werken en beplantingen (het woonhuis met verder toebehoren), plaatselijk bekend 1358 EH Almere, Vijverbos 14. Van de koper wordt verwacht dat hij zelf onderzoek instelt naar de feitelijke en juridische eigenschappen van het verkochte, dan wel dat hij, als hij dit onderzoek achterwege laat of gelaten heeft, hij welbewust de daaraan verbonden risico’s aanvaardt zonder enig voorbehoud of enige aanspraak jegens de Verkoper of de notaris. Om een goed beeld van (de staat van) het registergoed te krijgen wordt u geadviseerd om het registergoed te bezichtigen, indien dit mogelijk is. Wanneer (georganiseerde) bezichtiging mogelijk is, zullen de bezichtigingstijdstippen op de veilingsite worden gepubliceerd. De koper aanvaardt niet alleen de in de bijzondere voorwaarden vermelde aan het verkochte verbonden erfdienstbaarheden, buurwegen en/of kwalitatieve verplichtingen, maar ook die, welke niet vermeld zouden zijn in de bijzondere veilingvoorwaarden en (achteraf) wel blijken te bestaan. Koper aanvaardt zonder voorbehoud dat de verkoper en de notaris zich bij hun onderzoek naar de hiervoor bedoelde lasten en beperkingen beperken tot hetgeen voorkomt in de laatste titel van aankomst en hetgeen zij feitelijk uit andere bronnen van het verkochte weten met betrekking tot deze lasten en beperkingen. Let op! Het is mogelijk dat gedurende het veilingtraject nadere informatie beschikbaar komt. Houdt u de veilingsite in de gaten voor mogelijke wijziging of aanvulling van de beschikbare informatie. Voor nadere informatie aangaande het registergoed wordt ondermeer verwezen naar: 1. http://www.ruimtelijkeplannen.nl/; 2. http://www.bodemloket.nl/kaart/. Eveneens wordt verwezen naar de website van de gemeente (o.a. met betrekking tot de gemeentelijke regelgeving aangaande bestemming en huisvesting en een eventuele opkoopbescherming die van toepassing zou kunnen zijn). Mocht u de door u gezochte informatie niet kunnen vinden, neemt u dan contact met de gemeente op. Het registergoed heeft mogelijk enig onderhoud nodig. Verkoper (executant) geeft geen enkele garantie met betrekking tot de feitelijke en/of juridische staat van het registergoed. Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wat betreft de bouwkundige, milieukundige, technische en/of feitelijke staat van het registergoed. Kadastrale gegevens: kadastraal bekend gemeente Almere, sectie D nummer 246, ter grootte van eenentwintig are en negenenvijftig centiare (21 a 59 ca). Gebruikssituatie/huurbeding: Het is verkoper niet bekend of het registergoed anders dan bij de eigenaar in gebruik is. Volledigheidshalve is, voor het geval er sprake zou kunnen zijn van verhuur, het verlof aangevraagd voor het inroepen van het huurbeding. Dit verlof is verkregen. Uit de beschikking van de rechtbank blijkt dat de onbekende huurder(s) kan/kunnen worden ontruimd nadat 14 dagen zijn verstreken na betekening van de beschikking aan deze (onbekende) huurder(s).

  • Kadastrale gegevens:

   Gemeente Almere, D 246

  • Gebruikssituatie:

   Verlof voor het inroepen van het huurbeding is verkregen.

  Over het object

  • Type
   Villa
  • Groep
   Woningen
  • Bouwjaar
   2007
  • Gebruikssituatie
   Anders
  • Oppervlakte object
   335 m²
  • Oppervlakte perceel
   2159 m²
  • Meer info

  Over de veiling

  • Soort
   Executieveiling
  • Biedmethode
   Opbod en afslag
  • Datum
  • Organisator
   Veilingnotaris.nl
  • Inzetpremie
   Ten laste verkoper
  • Belasting
   Overdrachtsbelasting
  • Dataroom

  Openbare verkoop ex. art. 3:268 BW juncto 3:254 BW.

  Op deze veiling zijn de AVVI 2015 en bijzondere veilingvoorwaarden van toepassing.

  Het is mogelijk om tot en met een onderhands bod uit te brengen.

  Kosten

  Houd, naast het veilingbedrag, rekening met de volgende kosten:

  • + Bijkomende kosten à 6.476,70 EUR
  • + Overdrachtsbelasting
  Kostenoverzicht downloaden
  Bezig met verbinden

  Notaris

  TRIP Advocaten Notarissen te Groningen Dhr. mr. J.H.T. Boiten Hereweg 93 9721 AA Groningen

  FR
  In behandeling van
  Frank Roelink

  f.roelink@trip.nl
  Tel. 050-5997999