Vastgoed Veiling

Karibastraat 6, Delft

  Karibastraat 6
  2622 LJ Delft
  • Tussenwoning
  • Het eeuwigdurend recht van erfpacht van een perceel grond, eigendom van de publieksrechtelijke rechtspersoon: de gemeente Delft, kadastraal bekend gemeente Delft, sectie S, nummer 2525 ter grootte van honderdnegenendertig vierkante meter (139 m²) , met de rechten van de erfpachter op de zich op die grond bevindende opstallen, bestaande uit het woonhuis met berging, en verdere aanhorigheden, gelegen te 2622 LJ Delft, Karibastraat 6.

  • Kadastrale gegevens:

   kadastraal bekend gemeente Delft, sectie S, nummer 252

  Over het object

  • Soort
   Tussenwoning
  • Categorie
   Woonhuizen
  • Groep
   Woningen
  • Gebruikssituatie
   Onbekend

  Over de veiling

  • Soort
   Executieveiling
  • Biedmethode
   Opbod en afslag
  • Datum
  • Organisator
   Veilingnotaris.nl
  • Inzetpremie
   Ten laste verkoper
  • Dataroom

  Openbare verkoop ex. art. 3:268 BW juncto 3:254 BW.

  Op deze veiling zijn de AVVE 2017 en bijzondere veilingvoorwaarden van toepassing.

  Het is mogelijk om tot en met een onderhands bod uit te brengen.

  Kosten

  Houd, naast het veilingbedrag, rekening met de volgende kosten:

  • + Bijkomende kosten à 4.700,53 EUR
  • + Overdrachtsbelasting
  Kostenoverzicht downloaden
  • Inzet
  • Pauze
  • Afslag
  Biedingen worden opgehaald
  Voor deelname aan deze veiling dien je je te registreren en te legaliseren. Lees alles in het biedprotocol.

  Notaris

  Hermans & Schuttevaer N.V. te Amsterdam mr. I.M.B. Balvert Jozef Israëlskade 46 1072 SB Amsterdam

  DB
  In behandeling van
  Dhr. T. (Ton) Bos

  tbos@herschut.nl
  Tel. 085-0810892