Vastgoed Veiling

Roelvinkweg 4, Eibergen

  Roelvinkweg 4
  7151 LA Eibergen
  • Agrarisch complex
  • BAG: 383 m² object
  • Het registergoed, kadastraal omschreven als wonen, terrein (grasland), staande en gelegen te 7151 LA Eibergen, Roelvinkweg 4, groot negenduizend vierhonderd tien vierkante meter (9.410 m2

  Over het object

  • Soort
   Agrarisch complex
  • Categorie
   Agrarische bedrijven
  • Groep
   Commercieel vastgoed
  • Bouwjaar
   1925
  • Oppervlakte object
   BAG: 383 m²
  • Gebruikssituatie
   Onbekend
  • Meer info

  Over de veiling

  • Soort
   Beslagveiling
  • Biedmethode
   Opbod en afslag
  • Status
   Geannuleerd
  • Datum
  • Organisator
   Veilingnotaris.nl
  • Inzetpremie
   Ten laste koper
  • Dataroom

  Openbare verkoop ex. artikel 514 e.v. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

  Op deze veiling zijn de AVVI 2015 en bijzondere veilingvoorwaarden van toepassing.

  Kosten

  Houd, naast het veilingbedrag, rekening met de volgende kosten:

  • + Inzetpremie ten laste van koper
  • + Bijkomende kosten à 6.025,80 EUR
  • + Overdrachtsbelasting
  Kostenoverzicht downloaden
  • Soort
   Beslagveiling
  • Status
   Geannuleerd
  Let op! Deze veiling is geannuleerd — Bieden op dit object is niet mogelijk

  Notaris

  Het Notarieel Dhr. Dick Timmerman Eekwal 8 8011 LD Zwolle

  DE
  In behandeling van
  Dhr. A. (Arjan) Everts

  Everts@hetnotarieel.nl
  Tel. +31(0)38 - 427 34 10