Vastgoed Veiling

Wieselse Kampweg 102, Wenum Wiesel

  Wieselse Kampweg 102
  7345 CL Wenum Wiesel
  • Villa
  • BAG: 223 m² object
  • 9757 m² perceel
  Bij beschikking d.d.13 september 2023 is verlof verleend voor de inroeping van het huurbeding tegen de onbekende (onder)huurders, met vaststelling van de termijn waarbinnen geen ontruiming plaats mag vinden op 14 dagen na betekening van de beschikking. De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde bevoegdheid tot ontruiming wordt aan de koper overgelaten. De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt voor rekening en risico van de koper. Indien het Registergoed in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, is het aan de koper om op zijn kosten ontruiming van het verkochte te bewerkstelligen. De Hypotheekhouder staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming.
  • het vrijstaande landhuis met aanhorigheden, plaatselijk bekend 7345 CL Wenum Wiesel (gemeente Apeldoorn), Wieselse Kampweg 102, kadastraal bekend gemeente Apeldoorn sectie D nummer 7740, groot zevenennegentig are en zevenenvijftig centiare (97 a en 57 ca); belast met een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve van de naamloze vennootschap Liander N.V., afkomstig uit stuk register hypotheken 4 te Arnhem deel 4068 nummer 10 ingeschreven op zeven december negentienhonderd drieënzeventig; op welk registergoed een Publiekrechtelijke beperking rust, te weten: een Besluit monument op basis van Gemeentewet, met betrokken bestuursorgaan: Gemeente Apeldoorn, afkomstig uit stuk register hypotheken 4 deel 79375 nummer 6 ingeschreven op tweeëntwintig oktober tweeduizend twintig

  • Gebruikssituatie:

   voorzover bekend bij de eigenaar in gebruik en mogelijk verhuurd aan derde(n)

  Over het object

  • Soort
   Villa
  • Categorie
   Woonhuizen
  • Groep
   Woningen
  • Bouwjaar
   1948
  • Oppervlakte object
   BAG: 223 m²
  • Oppervlakte perceel
   9757 m²
  • Gebruikssituatie
   Anders

  Over de veiling

  • Soort
   Executieveiling
  • Biedmethode
   Opbod en afslag
  • Datum
  • Organisator
   Veilingnotaris.nl
  • Inzetpremie
   Ten laste verkoper
  • Dataroom

  Openbare verkoop ex. art. 3:268 BW juncto 3:254 BW.

  Op deze veiling zijn de AVVE 2017 en bijzondere veilingvoorwaarden van toepassing.

  Het is mogelijk om tot en met een onderhands bod uit te brengen.

  Kosten

  Houd, naast het veilingbedrag, rekening met de volgende kosten:

  • + Bijkomende kosten à 4.668,95 EUR
  • + Overdrachtsbelasting
  Kostenoverzicht downloaden
  • Inzet
  • Pauze
  • Afslag
  Biedingen worden opgehaald
  Voor deelname aan deze veiling dien je je te registreren en te legaliseren. Lees alles in het biedprotocol.

  Notaris

  De Randamie & Verstoep notarissen Dhr. Brian De Randamie Posthoornstraat 13-15 3011 WD Rotterdam

  DR
  In behandeling van
  Dhr. B. (Brian) R. De Randamie

  veilingen@drv-notarissen.nl
  Tel. +31(0)10 - 433 03 55