Vastgoed Veiling

Mechelenstraat 6, Breda

  Mechelenstraat 6
  4826 KN Breda
  • Tussenwoning
  • BAG: 134 m² object
  • 163 m² perceel
  Het verlof is verleend bij beschikking van de voorzieningenrechter te Zeeland West Brabant op acht september tweeduizend drieëntwintig. De door de voorzieningenrechter gegeven ontruimingstermijn is drie dagen vanaf de betekening van de beschikking. Pas na het aflopen van deze termijn kan de koper tot ontruiming overgaan. De ontruiming komt voor rekening en risico van de koper. De verkoper doet hierbij een beroep op de nietigheid van huur-, pacht- of andere gebruiksrechten en van de vooruitbetaling van huur- of pachtpenningen, alles voor zover deze zijn aangegaan of verricht in strijd met het huurbeding ten behoeve van de verkoper.
  • de tussenwoning met berging, ondergrond, erf, tuin en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend 4826 KN Breda, Mechelenstraat 6, kadastraal bekend gemeente Breda sectie G nummer 1505, groot één are en drieënzestig centiare (1 a en 63 ca); op welk registergoed Publiekrechtelijke beperkingen rusten, te weten: een Huisvestingswet 2014: Vaststelling huisvestingsverordening inzake vergunningenstelsel splitsing, met betrokken bestuursorgaan: Gemeente Breda, afkomstig uit stuk register hypotheken 4 deel 79880 nummer 63 ingeschreven op zeven december tweeduizend twintig;

  • Gebruikssituatie:

   voorzover bekend bij de eigenaar in gebruik en mogelijk verhuurd aan derde(n)

  Over het object

  • Type
   Tussenwoning
  • Groep
   Woningen
  • Bouwjaar
   1965
  • Gebruikssituatie
   Anders
  • Oppervlakte object
   BAG: 134 m²
  • Oppervlakte perceel
   163 m²
  • Meer info

  Over de veiling

  • Soort
   Executieveiling
  • Biedmethode
   Opbod en afslag
  • Status
   Uitgesteld
  • Datum
  • Organisator
   Veilingnotaris.nl
  • Inzetpremie
   Ten laste verkoper
  • Belasting
   Overdrachtsbelasting
  • Dataroom

  Openbare verkoop ex. art. 3:268 BW juncto 3:254 BW.

  Op deze veiling zijn de AVVE 2017 en bijzondere veilingvoorwaarden van toepassing.

  Het is mogelijk om tot en met een onderhands bod uit te brengen.

  Kosten

  Houd, naast het veilingbedrag, rekening met de volgende kosten:

  • + Bijkomende kosten à 4.668,95 EUR
  • + Overdrachtsbelasting
  Kostenoverzicht downloaden
  • Soort
   Executieveiling
  • Status
   Uitgesteld
  Let op! Deze veiling is uitgesteld — Bieden op dit object is niet mogelijk

  Notaris

  De Randamie & Verstoep notarissen Dhr. Brian De Randamie Posthoornstraat 13-15 3011 WD Rotterdam

  DR
  In behandeling van
  Dhr. B. (Brian) R. De Randamie

  veilingen@drv-notarissen.nl
  Tel. +31(0)10 - 433 03 55