Vastgoed Veiling

Wethouder Doevenstraat 6, Halfweg

  Wethouder Doevenstraat 6
  1165 MH Halfweg
  • Villa
  • BAG: 185 m² object
  • 530 m² perceel
  • het vrijstaande woonhuis met ondergrond en tuin, gelegen te 1165 MH Halfweg, Wethouder Doevenstraat 6, kadastraal bekend gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, sectie M nummer 3208, ter grootte van vijfhonderd negenentwintig vierkante meter (529 m2) en sectie M nummer 3207, ter grootte van een vierkante meter (1 m2) Perceelsgrenzen Blijkens de aan de akte houdende bijzondere veilingvoorwaarden gehechte luchtfoto (bijlage) lijkt een gedeelte van hetgeen bij Rechthebbenden thans waarschijnlijk in gebruik is, gelegen op een naastgelegen perceel niet in eigendom van Rechthebbenden. Deze bijlage dient enkel als globale situatietekening te worden beschouwd. Uit deze bijlage lijkt de aan oostelijke zijde van het perceel gelegen strook grond gelegen op het perceel kadastraal bekend gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, sectie M nummer 2752 in gebruik te zijn bij de Rechthebbenden. Voor wat betreft kadastraal perceel gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, sectie M nummer 3207 lijkt het dat het perceel(tje) (een vierkante meter) in gebruik is bij de rechthebbende van perceel kadastraal bekend gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, sectie M, nummer 3238. Voorts geldt voor wat betreft kadastraal perceel gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, sectie M nummer 3208 dat mogelijk een gedeelte van het perceel aan de noordelijke zijde in gebruik is bij de rechthebbende van perceel kadastraal bekend gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, sectie M, nummer 3238 ten gevolge van een overbouw. Met betrekking tot het huidige gebruik van deze percelen zijn geen bestaande erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen of kettingbedingen bekend die uit de kadastrale registers blijken. De Koper aanvaardt het Registergoed in alle opzichten op basis van het "as is, where is" principe zoals verder omschreven in artikel 19 van de akte houdende bijzondere veilingvoorwaarden. Ter zake bovenstaande heeft de Koper geen enkele aanspraak, hoe ook genaamd, jegens Verkoopster dan wel de Notaris en geven Verkoopster en de Notaris geen garantie en aanvaarden geen aansprakelijkheid omtrent datgene wat zij ter zake juistheid van het Registergoed mededelen, of waarvan mededeling achterwege blijft.

  • Kadastrale gegevens:

   kadastraal bekend gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, sectie M nummer 3208, en sectie M nummer 3207

  Over het object

  • Soort
   Villa
  • Categorie
   Woonhuizen
  • Groep
   Woningen
  • Bouwjaar
   2009
  • Oppervlakte object
   BAG: 185 m²
  • Oppervlakte perceel
   530 m²
  • Gebruikssituatie
   Onbekend
  • Meer info

  Over de veiling

  • Soort
   Executieveiling
  • Biedmethode
   Opbod en afslag
  • Datum
  • Organisator
   Veilingnotaris.nl
  • Inzetpremie
   Ten laste koper
  • Dataroom

  Openbare verkoop ex. art. 3:268 BW juncto 3:254 BW.

  Op deze veiling zijn de AVVE 2017 en bijzondere veilingvoorwaarden van toepassing.

  Het is mogelijk om tot en met een onderhands bod uit te brengen.

  Kosten

  Houd, naast het veilingbedrag, rekening met de volgende kosten:

  • + Inzetpremie ten laste van koper
  • + Bijkomende kosten à 6.261,43 EUR
  • + Overdrachtsbelasting
  Kostenoverzicht downloaden
  • Inzet
  • Pauze
  • Afslag
  Biedingen worden opgehaald
  Voor deelname aan deze veiling dien je je te registreren en te legaliseren. Lees alles in het biedprotocol.

  Notaris

  Hermans & Schuttevaer N.V. te Amsterdam mr. I.M.B. Balvert Jozef Israëlskade 46 1072 SB Amsterdam

  MG
  In behandeling van
  mw. B. (Bianca) de Groot

  bdegroot@herschut.nl
  Tel. 085-0810894


  Makelaar

  Voor vragen over deze verkoop kun je terecht bij:

  Kinneging en Heijer Makelaardij o/z B.V. Derde Kostverlorenkade 33 1054 TR Amsterdam

  DH
  In behandeling van
  Dhr. H. (Herman) Heijer

  info@khmakelaardij.nl
  Tel. +31(0)20 - 589 30 10