Welkom

Vastgoedveiling.nl organiseert de veiling van onroerend goed in Nederland. Het betreft zowel vrijwillige veilingen als onderhandse executieveilingen.

De wijze van veilen geschiedt per opbod met een minimum openingsbod. Geïnteresseerden hebben de gelegenheid om na registratie op Vastgoedveiling.nl, gedurende de veilingperiode via internet biedingen uit te brengen op een veilingobject. 

Bij het veilingobject staat een omschrijving samen met de bijzonderheden aangegeven, of het een vrijwillige veiling dan wel onderhandse executieveiling betreft en de van toepassing zijnde algemene en/of bijzondere veilingvoorwaarden. Meer informatie over het veilingobject is verkrijgbaar bij de notaris of makelaar die vermeld staat bij ieder object.

Een unieke vorm van veilen met als voordeel o.a. lagere kosten en een transparante prijsvorming van het veilingobject. De organisatie, voorbereiding en tenuitvoerlegging van de veiling berusten bij Vastgoedveiling.nl.